Pozostalosť Lajosa Turczela spracovaná – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Pozostalosť Lajosa Turczela spracovaná

Pozostalosť Lajosa Turczela (1917–2007), významného literárneho historika a bádateľa maďarskej literatúry a kultúrnych dejín v Československu, bola v roku 2009 odovzdaná do archívu Fórum inštitútu pre výskum menšín. Pozostalosť obsahuje korešpondenciu Lajosa Turczela, rukopisy, texty jeho univerzitných prednášok, jeho cennú zbierku časopisov, fotografií a iných dokumentov a má rozsah približne 4 bežné metre, ktoré zaplnili až 38 archívnych škatúľ. Vďaka grantu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín inštitút v tomto roku dokončil spracovanie tohto cenného dedičstva do prehľadného archívneho fondu a elektronickej databázy a sprístupnil ho na výskum.