Nová kniha! A kettős kereszt árnyékában [V tieni dvojkríža] – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nová kniha! A kettős kereszt árnyékában [V tieni dvojkríža]

Kniha Tamása Langa približuje pozadie, priebeh a dôsledky holokaustu na Slovensku.
Slovensko bolo jedinou krajinou v Európe, ktorá dobrovoľne a z vlastných zdrojov uskutočnila deportácie slovenských Židov do táborov smrti, pričom za každého deportovaného Žida zaplatila Nemeckej ríši.
Autor sa opiera o archívne a dobové tlačové zdroje, ako aj o odbornú literatúru na túto tému, aby opísal tento proces a zároveň sa dotkol aj jeho maďarských aspektov.
Knihu si môžete zakúpiť v šamorínskom sídle Fórum inštitútu alebo objednať na stránke forumeshop.sk.