Zsuzsanna Lampl získala tohtoročnú Turczelovu cenu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zsuzsanna Lampl získala tohtoročnú Turczelovu cenu

Zsuzsanna Lampl, interná pracovníčka nášho inštitútu, riaditeľka Oddelenia sociologického a demografického výskumu, získala tohtoročnú Cenu Lajosa Turczela. Známa sociologička, docentka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, publicistka a autorka viac ako desiatky kníh získala ocenenie za vynikajúcu vedecko-výskumnú prácu. Laureátke blahoželáme.