Prezentácia Monumentov v knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia Monumentov v knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Dňa 23. novembra 2022 sa v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne uskutočnilo uvedenie do života monografie Józsefa Liszku Monumentumok [Monumenty]. Moderátorom besedy s autorom bol pracovník knižnice Norbert Demčik a okrem prezentácie novej monografie sa na podujatí hovorilo aj o ďalších publikáciách komárňanského Etnologického centra, najmä o najnovšom, dvadsiatom štvrtom zväzku Acta Ethnologica Danubiana, ktorý vyšiel nedávno.