Prvé projektové stretnutie projektu Learning for Peace – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prvé projektové stretnutie projektu Learning for Peace

Prvé projektové stretnutie projektu Learning for Peace sa uskutočnilo 24. januára vo Viedni na Univerzite Sigmunda Freuda. Stretnutie otvoril Martin Kuska, zástupca dekana zodpovedný za výskum. Neskôr spolu s Erzsébet Fanni Tóth, rakúskou koordinátorkou projektu, Attila Simon a Andrea Lelovics plánovali aktivity projektu, najmä prvý odborný workshop.

Dátum2023-01-24
Priestorové údajeViedeň, Univerzita Sigmunda Freuda
ÚčastníciAttila Simon a Andrea Lelovics
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín