Naša špecializovaná knižnica obohatená o cenné zväzky – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Naša špecializovaná knižnica obohatená o cenné zväzky

S podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa knižný fond Bibliotheca Hungarica obohatil o špeciálne zbierky obsahujúce cenné publikácie – v prvom polroku 2022 bolo spracovaných 533 zväzkov zbierky Tóth – Ozsvald a v druhom polroku pribudlo 789 zväzkov zbierky László Koncsol. Zvláštnosťou týchto dvoch zbierok je, že obsahujú veľké množstvo signovaných publikácií, ktoré ich bývalým majiteľom venovali autori, editori alebo prekladatelia zväzkov. Okrem nich zbierky obsahujú najmä krásnu literatúru, umelecké preklady, učebnice kultúrnej histórie, publikácie z oblasti miestnych dejín a cirkevných dejín, týkajúce sa najmä maďarskej menšiny na Slovensku. Zoznamy kníh sú prístupné v online katalógu knižnice, ktoré si môžu záujemcovia preštudovať aj z domu: forum.opac3.monguz.hu