Vyšla nová publikácia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšla nová publikácia

Sociologička Marianna Mrva zostavila novú knihu štúdií s názvom Politiky identít a podpory, kultúrna spotreba a využívanie médií. Interdisciplinárne štúdie o kultúrnom poli Maďarov na Slovensku. Päť štúdií v zborníku predstavuje maďarské kultúrne pole na Slovensku z rôznych uhlov pohľadu.

V prvom príspevku Zsófia Nagy zdôrazňuje prepojenie medzi kultúrou a politikou identity a upozorňuje, že kultúra neexistuje izolovane, ale je v neustálom dialógu s politikou. Skutočnosť, že (kultúrna) politika neformuje kultúru len symbolicky, dokazuje štúdia Andrása Morauszkého o vývoji systému dotácií na aktivity v oblasti kultúry a štruktúre subjektov, ktoré sa o ne uchádzajú. Tretia štúdia, ktorej autorkou je Marianna Mrva, približuje oblasť kultúry z pohľadu ďalšieho dôležitého činiteľa kultúrneho života: publika. Poukazuje na sociálne nerovnosti, ktoré sa skrývajú za praktikami kultúrnej spotreby. Následne sa pozornosť presúva na médiá. Príspevok Dóry Mierky opisuje situáciu verejnoprávnych médií na Slovensku, vrátane národnostného vysielania. Ďalšia štúdia Zuzany Lampl o mediálnej spotrebe Maďarov na Slovensku za posledných päťdesiat rokov prináša množstvo doteraz nepublikovaných údajov. Knihu si môžete zakúpiť v sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín alebo objednať prostredníctvom online kníhkupectva forumeshop.sk.