Prednáška Ilony L. Juhász v komárňanskej knižnici – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prednáška Ilony L. Juhász v komárňanskej knižnici

Pri príležitosti Dňa pamiatky obetí holokaustu sa v Knižnici Józsefa Szinnyei v Komárne konala netradičná prezentácia knihy v rámci série podujatí s názvom Historický kútik. V súvislosti s knihou Ilony L. Juhász Örök mementó. A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában [Večné memento, Pamiatky holokaustu na južnom Slovensku], ktorá vyšla pred viac ako piatimi rokmi, autorka predniesla prednášku na túto úzku tému a jej rôznych súvislostí. Moderátorom podujatia bol pracovník knižnice Norbert Demčik, ale do diskusie sa aktívne zapojilo aj početné publikum.

Dátum2023-01-27 – 2023-01-27
Priestorové údajeKomárom, Szinnyei József Könyvtár
OrganizátorSzinnyei József Könyvtár
ÚčastníciL. Juhász Ilona, Liszka József
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie