Menšinové elity včera a dnes – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Menšinové elity včera a dnes

Fórum inštitút pre výskum menšín usporiada dvojdňovú vedeckú konferenciu s názvom Menšinové elity včera a dnes. Na konferencii sa stretnú etnológovia, historici, sociológovia a politológovia, aby spoločne preskúmali tému menšinových elít. Konferencia v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. Selyeho sa začne vo štvrtok 12. októbra v Konferenčnom centre univerzity.

Dátum2023-10-12 – 2023-10-13
Priestorové údajeKonferenčné centrum Univerzity J. Selyeho
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín