Uvedenie knihy v Slovenskom inštitúte v Budapešti – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Uvedenie knihy v Slovenskom inštitúte v Budapešti

V Slovenskom inštitúte v Budapešti sa uskutočnila prezentácia dvojjazyčnej knihy Marty Botikovej z Bratislavy a Zity Deáky z Budapešti. Po uvítacom príhovore riaditeľky inštitútu Michaely Pánisovej Ležákovej s autorkami o knihe s názvom Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955–1989) viedla besedu Ilona L. Juhász, vedecká pracovníčka komárňanského Výskumného centra európskej etnológie Fórum inštitútu.

Dátum2023-09-21
Priestorové údajeBudapešť, Slovenský inštitút
OrganizátorSlovenský inštitút v Budapešti
ÚčastníciIlona Juhász L., József Liszka
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie