Dvojjazyčnosť národnostných menšín v Karpatskej kotline – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Dvojjazyčnosť národnostných menšín v Karpatskej kotline

Jazyková kancelária Gramma Fórum inštitútu pre výskum menšín v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. Selyeho organizovala 10. novembra 2023 v Komárne vedeckú konferenciu s názvom Dvojjazyčnosť národnostných menšín v Karpatskej kotline. Priestory používania jazyka – verejná správa – školstvo. Na konferencii, ktorá konala pri príležitosti Dňa maďarskej vedy, vystúpili s príspevkami o rôznych aspektoch používania jazykov menšín jazykovedci, sociológovia a historici.

Dátum2023-11-10 – 2023-11-10
Priestorové údajePedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorPedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho
ÚčastníciAttila Simon, Szabolcs Simon
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín