Dni maďarských mimovládiek 2023 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Dni maďarských mimovládiek 2023

KOMUNITA. OBČANIA. INŠPIRÁCIA.

Dni maďarských mimovládiek sa po prvýkrát uskutočnia v Komárne 29.–30. novembra 2023. Cieľom dvojdňového podujatia je poskytnúť maďarským mimovládnym organizáciám na Slovensku a všetkým, ktorí chcú niečo urobiť pre túto komunitu, príležitosť stretnúť sa, poučiť sa zo zaujímavých prezentácií, diskusií a navzájom sa inšpirovať a spoločne plánovať.

Hlavnou témou našej konferencie je interné a externé sieťovanie mimovládnych organizácií, ktoré je hlavným princípom programu oboch dní.

PROGRAM:

Streda, 29. november 2023

8:00 – 9:00 Registrácia

9:00 – 9:15 Otvorenie

9:15 – 10:15 O sieťach

10.15 – 11:15 Éva Pongrácz: Situácia sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku

11:30 – 12:30 Róbert Bolyán, Antal Károlyi, Tamás Szőke: Panelová diskusia o financovaní dopadových iniciatív a organizácií

14:00 – 15:00 Anna Mária Bartal: Výskum dobrovoľníctva maďarskej mládeže na Slovensku – teoretické a praktické prístupy

15:00 – 16:00 Krisztina Pöőr-Tóth: Follow me! Sociálne médiá v živote neziskových organizácií

16:15 – 17:45 Propagácia mimovládnych organizácií

17:45 – 18:00 Ukončenie prvého dňa konferencie

Štvrtok, 30. novembra 2023

8:30 Registrácia

9:00 Pracovné skupiny

14:30 Prezentácia výsledkov

15:30 Plánovanie spoločnej práce

16:30 Ukončenie druhého dňa konferencie

Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia.

Regisztrácia: https://kerekasztal.sk/civ…/civil-napok-2023-regisztracio/

Dátum2023-11-29 – 2023-11-30
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
SpoluorganizátorPartneri: FÓRUM CENTRUM PRE REGIONÁLNY ROZVOJ, OZ PHOENIX, DIÁKHÁLÓZAT – ŠTUDENTSKÁ SIEŤ, KOMPROMISSZUM, NFGKlub, PONS DANUBII
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín