Vysoké štátne vyznamenanie pre Lászlóa Szarku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vysoké štátne vyznamenanie pre Lászlóa Szarku

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 14. januára historikovi Lászlóovi Szarkovi Rad bieleho dvojkríža III. stupňa. László Szarka, vedúci vedecký pracovník inštitútu Rubikon, pedagóg Univerzity J. Selyeho, emeritný vedúci vedecký pracovník Historického ústavu Maďarskej akadémie vied, člen redakčnej rady časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle, získal toto vysoké štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a SR.