Knižný fond Bibliotheca Hungarica bol doplnený o nové špeciálne zbierky – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Knižný fond Bibliotheca Hungarica bol doplnený o nové špeciálne zbierky

V roku 2023 sa v rámci projektu „Az emlékezetünk beköltözött pontos könyvekbe…”– budovanie fondu zbierok významných osobností náš fond v knižnici Bibliotheca Hungarica rozšíril o zbierku kníh básnika, literárneho kritika, esejistu, redaktora Árpáda Tőzséra (1935–), ktorá nám bola darovaná v roku 2018 a o cennú časť knižnej pozostalosti politického novinára Mihálya Tótha (1932–2022). Spracovanie oboch zbierok sa začalo triedením a klasifikáciou kníh, po ktorej nasledovalo ich počítačové spracovanie.

Zoznam zväzkov zbierky Árpáda Tőzséra (477 položiek) spracovaných v prvom polroku 2023 si môžu záujemcovia o beletriu, preklad, literárnu históriu a kritiku prezerať prostredníctvom nášho online katalógu. Zbierka obsahuje aj 157 signovaných a 28 anotovaných vydaní. K štúdiám a literárnym dielam vo zväzkoch a antológiách naši pracovníci niekedy pridali samostatný informačný list, čím do nášho online katalógu pribudlo viac ako 100 analytických popisov. Zároveň naše knihovníčky doplnili aj stále sa rozširujúcu personálnu bibliografiu Árpáda Tőzséra, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke Databázy Maďarov na Slovensku v menu Knižnica.

V druhej polovici roka sa začalo počítačové spracovanie knižnej pozostalosti Mihálya Tótha. Zbierka v počte 329 zväzkov bude zaujímavá pre záujemcov o históriu, maďarskú literatúru, dejiny a kultúrne dejiny Maďarov na Slovensku.

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.