Databáza článkov o miestnej histórii našej knižnice bola rozšírená o viac ako 4000 článkov zo siedmich novín publikovaných na Matúšovej zemi – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Databáza článkov o miestnej histórii našej knižnice bola rozšírená o viac ako 4000 článkov zo siedmich novín publikovaných na Matúšovej zemi

V roku 2023 sa vďaka projektu „Zaznamenané na Matúšovej zemi…“ rozšírila databáza článkov v online katalógu Bibliotheca Hungarica o články miestneho historického významu zo siedmich novín publikovaných na Matúšovej zemi. Databáza bibliografických popisov s tematickými heslami najnovšie už obsahuje články z regionálnych novín Terra Hírújság (1 268 článkov), mestskej edície Galántai Újság (1 987 článkov) a miestnych novín Rétei Hírvivő – Rečanský spravodaj (239 článkov), Rév Mondó (339 článkov), Súri Híradó – Šúrsky spravodaj (78 článkov), Taksonyi Szelet (73 článkov) a Varsa Vrša (82 článkov). Projekt sa realizoval s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.