Pamätné znaky v Komárne v zrkadle zmien systémov a prevratov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Pamätné znaky v Komárne v zrkadle zmien systémov a prevratov

Pamätné znaky v Komárne v zrkadle zmien systémov a prevratov

Publikácia prezentuje všetky dnes existujúce, ako aj odstránené a zničené, a taktiež plánované, ale neuskutočnené/nepostavené pamätné znaky (pomníky, sochy, pamätné tabule, malé sakrálne pamiatky atď.) na území mesta Komárno a to v zrkadle rôznych politických a spoločenských prevratov Taktiež sa zaoberá rítmi viažucimi sa k týmto objektom, ako aj programom slávností, atď. V prílohe budú prezentované všetky objekty s najdôležitejšími údajmi (nápis, rok postavenia atď.) a samozrejme aj fotografie týchto objektov. V druhej prílohe sa nachádzajú vybrané články z dobovej tlače, viažuce sa k určitým pamätným znakom.

OznačenéPríprava rukopisu / Publikácia
Od roku2018-március
Do roku2018-november
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie
LíderL. Juhász Ilona
ÚčastníciLiszka József (szakmai szerkesztés) Csanda Gábor (általános szerkesztés)
Plán

Marec – september 2018: príprava rukopisu
október 2018: editorské práce
október 2018: zalamovanie
november 2018: tlačiarenské práce

Výsledok

400-stranová kniha s fotografiami
Prezentácia:
Komárno, 20.01.2019