Situácia výučby dejepisu v maďarskom jazyku v Karpatskej kotline – medzinárodná konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Situácia výučby dejepisu v maďarskom jazyku v Karpatskej kotline – medzinárodná konferencia

Situácia výučby dejepisu v maďarskom jazyku v Karpatskej kotline – medzinárodná konferencia

OznačenéKonferencia @sk
Od roku2004-01
Do roku2004-12
OddelenieSituácia výučby dejepisu v maďarskom jazyku v Karpatskej kotline – medzinárodná konferencia