Správa a údržba webových stránok Fórum inštitútu pre výskum menšín – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Správa a údržba webových stránok Fórum inštitútu pre výskum menšín

Správa a údržba webových stránok Fórum inštitútu pre výskum menšín

Fórum inštitút prevádzkuje 13 samostatných domén druhej a 17 samostatných domén tretej úrovne s celkovou návštevnosťou 14806 návštevníkov a 30437 otvorení stránok za mesiac, čo znamená že je najväčším poskytovateľom verejne dostupných dát o vede, histórii a kultúre maďarskej menšiny na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu bola celoročná údržba, aktualizácia a rozvoj webových stránok, ktoré sú v správe Fórum inštitútu pre výskum menšín. Centrum digitalizácie a internetových databáz postupne digitalizuje a zverejňuje rôzne archívne materiály, vykonáva zber a spracovanie dát, prevádzkuje rôzne internetové databázy a informačné webové stránky s cieľom prezentovať široké spektrum výskumných a spoločenskovedných aktivít a taktiež zachovať a odovzdať kultúrne dedičstvo maďarskej menšiny na Slovensku pre ďalšie generácie. Webové stránky sú popri edičnej činnosti najsledovanejším a tým pádom aj najdôležitejším výstupom inštitútu, preto je dôležité ich nepretržite udržiavať na dobrej technickej úrovni a pravidelne ich aktualizovať. Jedine tak si získame a udržíme dôveru našich návštevníkov.

OznačenéWEB-stránka
Od roku2018-január
Do roku2024-december
OddelenieCentrum digitalizácie a internetových databáz
Fórum inštitút pre výskum menšín
LíderLadislav Konkoly
ÚčastníciSándor Laczkó, Pál Ryšavý, Dániel Tuba, Melinda Roncz, Beáta Sebő Bugár, Szilvia Sipos
Plán

Zabezpečenie celoročnej údržby a aktualizácie.

Okrem toho počas roka priebežne sa aktualizuje rozhranie WordPress a používané moduly WordPress, ako aj pravidelné zálohovanie obsahu webu (Amazon S3, WordPress, MySQL, MongoDB.)

Aktualizácia, prevádzka a údržba webových stránok je priebežná činnosť počas celého roka, preto časový harmonogram projektu je plánovaný na celý rok.

Výsledok

Výstupom projektu bude celoročná údržba, aktualizácia a rozvoj webových stránok.

Údržba –  zahŕňa aktualizáciu WordPress, OpenCart a aktívnych verejných, ale i vlastných modulov (pluginov), opravu chýb spôsobených konfliktmi medzi jednotlivými verziami skriptov, zálohu webových stránok (články, stránky, databázy, témy, pluginy a súbory), zabezpečenie ochrany webových stránok pred neustálymi útokmi, aktualizácia šablón a následná úprava CSS štýlov

Aktualizácia – zahŕňa pravidelnú aktualizáciu aktívnych obsahov (články, aktuality, podujatia, databázy, médiá, atď.), zmenu statických informácií (napr. nový spolupracovník, zmena štruktúry, atď.), pridávanie nových knižných publikácií do Eshop-u a pravidelné zverejnenie najdôležitejších aktualít na sociálnych médiách

Rozvoj/Inovácia – zahŕňa technologickú, grafickú ale aj štrukturálnu inováciu webových stránok s využitím najmodernejších technológií 21. storočia.

2023

V roku 2023 okrem celoročnej údržby a aktualizácie prebiehal aj kompletný štrukturálny redizajn a reštrukturalizácia webových sídiel kerekasztal.sk, madari.sk, ktorá zahŕňala výmenu WordPress šablóny, štrukturálny redizajn stránky, výmenu grafických prvkov a aktualizáciu statických obsahov. V rámci týchto prác bola vymenená WordPress šablóna, čo zahŕňala zmenu dizajnových prvkov a zmenu navigačných prvkov a zmenu celej menu štruktúry webového sídla. Následne bol multimediálny a digitálny obsah webovej stránky (obrázky, dokumenty, audio a video súbory) premigrovaný na cloudové úložisko Amazon S3. Prebehla aj pridávanie a obnova SSL certifikátov pre všetky domény v správe inštitútu.

Prebehla aj pridávanie a obnova SSL certifikátov pre všetky domény v správe inštitútu.

Sponzori

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Fond Gábora Bethlena