Vplyv roka 1968 na každodennú kultúru Maďarov na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vplyv roka 1968 na každodennú kultúru Maďarov na Slovensku

Vplyv roka 1968 na každodennú kultúru Maďarov na Slovensku

Tento projekt je pokračovaním v roku 2017 začatej prvej fázy nášho vedeckého bádania. Cieľom je, aby sme prostredníctvom etnologického výskumu (rozhovory s respondentami) získali informácie o tom, ako prežívala maďarská menšina obsadenie Československa v roku 1968 Sovietskou armádou a vojskami Varšavskej zmluvy (predovšetkým Maďarskej ľudovej republiky), ako reagovala na okupáciu, predovšetkým na účasť vojakov z Maďarskej ľudovej republiky v tomto kontexte. Oslovením respondentov rôznych vekových kategórií chceme zistiť aj to, v akej forme a v akých folklórnych žánroch (napr. etymológia, anekdoty, nápisy) sa zachovala pamiatka roka 1968 v pamäti obyvateľstva a akým spôsobom ovplyvňovala prítomnosť sovietskeho vojska – počas relatívne dlhej doby – každodenný život a kultúru Maďarov na Slovensku.

OznačenéPríprava rukopisu
Od roku2018-január
Do roku2018-november
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie
LíderL. Juhász Ilona
ÚčastníciBaranyovics Borisz, Turcsányi Dániel, Vatačšin Péter
Plán
  • od januára 2018: Výskum v terénedo 31.12.2018: Odovzdanie rozhovorov v písomnej forme
Výsledok

Knižná publikácia v roku 2019, vedecká štúdia, prednáška a popularizačno-vedecký článok