Zber a bibliografické spracovanie knižničného materiálu v knižnici Bibliotheca Hungarica – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zber a bibliografické spracovanie knižničného materiálu v knižnici Bibliotheca Hungarica

Zber a bibliografické spracovanie knižničného materiálu v knižnici Bibliotheca Hungarica

Bibliotheca Hungarica je verejná špeciálna bádateľská knižnica, čitatelia knižnice môžu jeho služby využívať len prezenčne. Aktuálne obsahuje viac ako 34 000 zväzkov. V roku 2021 máme v úmysle ďalej to rozširovať získavaním publikácií vydaných v tomto roku a doteraz chýbajúcich zväzkov našich fondov, ako aj spracovaním darov, ktoré naša knižnica získala v predchádzajúcich rokoch. Zväzky sú zaradené do prírastkového zoznamu a potom sú spracované pomocou knižničného programu Huntéka.

OznačenéPráca v knižnici
Od roku2018-január
Do roku2022-december
OddelenieBibliotheca Hungarica
LíderRoncz Melinda
ÚčastníciSebő Beáta, Vermes Annamária
Plán

Marc-august 2021 : manuálne a elektronické spracovanie darov z roku 2020, aj analytické spracovanie niektorých zväzkov
September-december 2021: získavanie a spracovanie nových publikácií

Január – august 2018:
Manuálne a elektronické spracovanie výtlačkov (Fond Gramma, pozostalosti významných osobností)
Analytické spracovanie
September – december 2018: získavanie nových vydaných publikácií, a ich manuálne a elektronické spracovanie

Výsledok

Po bibliografickom a obsahovom spracovaní budú údaje k dispozícii v online katalógu knižnice.