A két világháború közötti és a második világháború utáni időszak szlovákiai magyar és magyarországi tankönyvei néprajzi vonatkozásainak összehasonlító vizsgálata

A magyar nyelvterület népi kultúrája nyilvánvalóan mind vertikálisan (társadalmi rétegekre, csoportokra bonthatóan), mind horizontálisan (kisebb-nagyobb földrajzi, táji egységeket alkotva) a maga tagoltságában is bemutatható. Ez a tagoltság az első világháborút...
Bővebben

Az 1. világháború mindennapjai a hátországban. Adalékok „A Kárpáti falvak újjáépítése” és a „Károly király gyermeknyaraltatása” címmel meghirdetett országos jótékonysági mozgalomhoz

Az első világháború történetéről számos munka született, azonban a hátország mindennapjairól még mindig nagyon keveset tudunk, különösen érvényes az a mai Szlovákia magyarlakta területeire vonatkozóan. E történeti-néprajzi szempontú kutatás célja...
Bővebben

Felvidéki szoborsorsok

A kutatás célja az, hogy feltárjuk az 1918 után Szlovákiában megsemmisített, helyéről eltüntetett magyar vonatkozású szobrok, emlékműves sorsát és azt egy kéziratban dokumentáljuk.