Účasť menšín v rozhodovacom procese (Etnická stabilita – etnické zmeny) III. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Účasť menšín v rozhodovacom procese (Etnická stabilita – etnické zmeny) III.

Fórum inštitút pre výskum menšín organizoval v roku 2008 sériu workshopov s medzinárodnou účasťou na tému efektívna účasť národnostných menšín na rozhodovacích procesoch vo veciach, ktoré sa ich týkajú. Názov projektu je Etnická stabilita – etnické zmeny (Ethnic Stability – Ethnic Changes).

Cieľom bolo podnietenie dialógu o nových prístupoch k problému manažmentu etnicky rôznorodých spoločností stredovýchodnej Európy, v ktorých sú stále nedoriešené vzťahy medzi pôvodnými etnickými komunitami, pričom na dvere klopú ďalšie zmeny súvisiace s rozšírením EÚ a postupom globalizácie a multikultúrnych vplyvov.

Prvý workshop bol venovaný koncepčným otázkam, resp. situácii v severnej časti stredovýchodnej Európy. Druhý sa konal v Budapešti, kde sme diskutovali hlavne o prípadových štúdiách z južnej a východnej Európy. Posledný, tretí workshop sa konal v Šamoríne v dňoch 29-30. septembra 2008 za účasti expertov zo Srbska, Kosova, Estónska, Ukrajiny, Maďarska a Slovenska.

Dátum2008-09-29 – 2008-09-30
Priestorové údajeŠamorín, Slovenská republika (931 01 Šamorín, Parková 4)
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieÚčasť menšín v rozhodovacom procese (Etnická stabilita – etnické zmeny) III.