VII. Konferencia mladých etnológov a kultúrnych antropológov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

VII. Konferencia mladých etnológov a kultúrnych antropológov

V poradí už VII. Konferenciu mladých etnológov a kultúrnych antropológov zorganizovala Etnologická spoločnosť Lajosa Kissa (ESLK) 7. septembra 2013 vo Vojvodine, v múzeu mestečka Bačka Topola. Ako doplnkové podujatie konferencie sa 6. septembra 2013 uskutočnila aj výstava tradičného kuchynského vybavenia v obecnej galérii Kishegyes (Mali Idoš), ktorú otvorila Anna Szőke, predsedníčka ESLK. Účastníkov privítal medzi inými aj József Liszka, riaditeľ Etnologického centra v Komárne. Po troch prednáškach predstavili mladí maďarskí etnológovia z Vojvodiny a najmä zo segedínskej univerzity výsledky svojej najnovšej výskumnej činnosti v dvoch sekciách. Odborníci zo Slovenska Ilona L. Juhász a József Liszka informovali o projektoch a publikačnej činnosti komárňanského Etnologického centra. Účastníci v závere konferencie uložili veniec pri hrobe troch významných etnológov z Bačkej Topoly: Rózsi Borus, Imreho Harkai a Ferenca Tótha.

Tlačová správa z podujatia [Zdroj: Magyar Szó online]
Egyedinek lenni, s ebben hasonlítani másokhoz!

Dátum2013-09-07 – 2013-09-07
Priestorové údajeBačka Topola (Srbsko), Miestne múzeum v obci Bačka Topola
OrganizátorEtnologická spoločnosť Lajosa Kissa
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka
OddelenieEtnológiai Központ