VÝZVA – Hľadáme pamätníkov Gulagov! – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

VÝZVA – Hľadáme pamätníkov Gulagov!

Pražský Ústav pro studium totalitních režimů a občianske združenie Gulag.cz hľadajú maďarských pamätníkov zo Slovenska, ktorí boli po druhej svetovej vojne odvlečení do sovietskych pracovných alebo vojenských zajateckých táborov. Cieľom projektu bežiaceho už niekoľko rokov je zaznamenať aj pamäte Maďarov na Slovensku, ktorí prežili Gulag.

Ak ste boli zajatcom sovietskych pracovných alebo zajateckých táborov, alebo poznáte ľudí, ktorí prežili Gulag, alebo viete o tom, že niekto mal v pozostalosti dobové dokumenty, informujte nás o tom, prosím. Kontakt: Jan Dvořák, Skupina orální historie, ÚSTR, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3. E-mail: jan.dvorak@ustrcr.cz, tel.: +420 728 156 945; Zoltán Kőrös, Fórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, 931 01 Šamorín. zolo.koros@gmail.com, tel.: + 421 904 925 858.

Ďakujeme za Vašu pomoc!