Exkurzia českých študentov vo Fórume – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Exkurzia českých študentov vo Fórume

Delegácia Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem navštívila Fórum inštitút v rámci vyšehradského školenia s názvom Pamäť väčšiny a menšiny v Strednej Európe. Študentov histórie s vedením docentky a doktorky Kristiny Kaiserovej v šamorínskom sidle Fórum inštitútu sprevádzal Gábor Csanda a ukázal im priestory inštitútu, jeho archívu a knižnice. Návštevníkom predstavil webovú stránku a publikácie Fórum inštitútu a popísal programy, ktorým sa v súčasnosti jeho jednotlivé odborné zložky venujú. Podrobne hovoril aj o činnosti nášho Etnologického centra so sídlom v Komárne, ako aj o archíve  a vedeckej knižnici Bibliotheca Hungarica, ktorá zbiera a skúma písomné a duchovné pamiatky Maďarov na Slovensku.

Na fotografii českí univerzitní študenti pred budovou Fórum inštitútu (Foto: Gábor Csanda)

Dátum2014-04-29
Priestorové údajeŠamorín
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet