Vnímanie univerzít Slovákmi a Maďarmi – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Vnímanie univerzít Slovákmi a Maďarmi

Zuzana Lamplová sa 25. apríla 2014 zúčastnila odbornej konferencie s názvom „Spoločenské vnímanie univerzít”, ktorú usporiadal Výskumný tím spoločenskej komunikácie Pedagogickej a psychologickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. Renomovaná sociologička na konferencii vystúpila s prednáškou „Ako vnímajú univerzity Slováci a Maďari na Slovensku.

(Foto: Laura Kabos)

Dátum2014-04-25
Priestorové údajeBudapešť, Pedagogická a psychologická fakulta Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE)
PrednáškaZuzana Lamplová
OddelenieSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege