Prednáška Józsefa Liszku v Mníchove – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prednáška Józsefa Liszku v Mníchove

V réžii mníchovskej Intereg (Medzinárodná organizácia pre práva národnostných menšín a regionalizmus) sa v Dome nemeckého Východu (Haus des Deutschen Ostens) konal diskusný večer, ktorý sa začal úvodnou prednáškou riaditeľa Etnologického centra Fórum inštitútu v Komárne Józsefa Liszku a pracovníčkou mníchovskej Spoločnosti Sudetských Nemcov Zuzany Finger. József Liszka svojmu príspevku dal názov Diškurz o  maďarskom a slovenskom kultúrnom dedičstve pred rokom 1989 a po ňom (Der Diskurs um das Kulturerbe in der Slowakei vor und nach 1989 zwischen Ungarn und Slowaken), Zuzana Finger sa venovala otázke zaobchádzaniu s nemeckým kultúrnym dedičstvom v Českej republike (Der Umgang mit dem deutschen Kulturerbe in der Tschechischen Republik). Po vystúpeniach nasledovala živá diskusia medzi početnými účastníkmi. Moderátorom večera bol Meinolf Arens, predseda mníchovskej organizácie Intereg.

Dátum2014-11-27 – 2014-11-27
Priestorové údajeMünchen, Haus des Deutschen Ostens
OrganizátorINTEREG – München
ÚčastníciLiszka József
OddelenieEtnológiai Központ