VÝZVA: ZBIERAME PREDVOLEBNÉ LETÁKY! – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

VÝZVA: ZBIERAME PREDVOLEBNÉ LETÁKY!

Vedecká knižnica Fórum inštitútu pre výskum menšín (Bibliotheca Hungarica) v Šamoríne zbiera, systemizuje a archivuje tlačivá súvisiace so životom Maďarov na Slovensku. Touto cestou by sme chceli upriamiť pozornosť samospráv, kandidátov do samosprávnych orgánov ako aj súkromných osôb na význam zachovania predvolebných materiálov z miestnych volieb konaných 15. novembra 2014.

Ak máte predvolebné letáky a akékoľvek volebné informačné materiály z južného Slovenska, prosíme, NEVYHADZUJTE ICH, ale dajte nám o tom vedieť (bugar@foruminst.sk; roncz@foruminst.sk) alebo ich pošlite poštou na adresu (Fórum inštitút, Parková 4., 931 01 Šamorín), aby sme ich v našom archíve mohli uchovať pre budúce generácie a historikov-bádateľov.

Naša výzva platí aj pre rôzne obecné a mestské publikácie, miestne a regionálne časopisy (mesačníky, dvojmesačníky, štvrťročníky), školské časopisy a iné periodiká miestneho významu.

 

Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme!

Dátum2014-11-19
OddelenieBibliotheca Hungarica