Súhrnné výsledky zo sčítania obyvateľstva od roku 1880 až po 2011 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Please consider supporting it »

Súhrnné výsledky zo sčítania obyvateľstva od roku 1880 až po 2011

Fórum inštitút pre výskum menšín nedávno predstavil svoju databázu obcí, ktorá zahŕňa údaje zo sčítania obyvateľstva až od roku 1880 po 2011. Týmto bola vytvorená jedinečná databáza, akú sme na Slovensku ešte nemali.

Naším cieľom bolo vytvoriť databázu na úrovni obcí, v ktorej by sa nachádzali základné údaje o danej obci, ale aj rôzne doplňujúce informácie o nej (podujatia, encyklopedické heslá, inštitúcie atď.) na jednom mieste, pričom by sa pomocou nej dali zistiť demografické zmeny v obciach od roku 1880 až po súčasnosť.

V posledných rokoch sa nám podarilo spracovať údaje z takmer všetkých sčítaní obyvateľstva, s výnimkou sčítania v roku 1941 a 1950, ktoré chýbajú. (Zostáva nám ešte spracovať údaje z rokov 1970 a 1980, k čomu podľa našich plánov tiež čoskoro dôjde.)

Nová databáza obsahuje 4003 obcí a častí obcí, ku ktorým sú pridružené dostupné údaje z príslušných sčítaní obyvateľstva. Na individuálnej stránke obce sú vizualizované a sledovateľné zmeny v počte obyvateľov, zmeny v pomere počtu občanov maďarskej a slovenskej národnosti, ich náboženská príslušnosť, a pomocou časovej osi sú zobrazené aj zmeny v územnosprávnom členení (napr. pridruženie mestských častí).

Podarilo sa nám vytvoriť referenčnú údajovú tabuľku obcí, ktorá obsahuje všetky obce patriace pod verejnú správu ako samostatný celok od roku 1880 až po súčasnosť (kód, GPS, názov, zmeny atď.). Celá táto údajová tabuľka je skopírovaná do Databázy Maďarov na Slovensku (www.adatbank.sk) a je prepojená s ostatnými databázami (napr. lexikón, podujatia, inštitúcie, organizácie, fotografie, pohľadnice, dokumenty).

Stránka telepulesek.adatbank.sk je v súčasnosti dostupná zadarmo pre všetkých. Prajeme Vám príjemné surfovanie:

Pracovný tím Fórum inštitútu pre výskum menšín

Dátum2015-12-15
Priestorové údajeSomorja
OddelenieDigitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja