Vyšla kniha Ilony Juhász L. o pamiatkach holokaustu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšla kniha Ilony Juhász L. o pamiatkach holokaustu

Vedecká pracovníčka komárňanského Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín Ilona Juhász L. sa v knižnej publikácii vyšlej pred Vianocami 2015 v réžii OZ Vámbéryho pod názvom “Večné memento” sa venuje pamiatkam holokaustu na Južnom Slovensku. Bohato ilustrovaná publikácia zrodená na základe niekoľkoročnej výskumnej práce na teréne, v archívoch či knižniciach dokumentuje a prezentuje množstvo rôznorodých pamiatok a objektov pripomínajúcich dramatické časy holokaustu na Južnom Slovensku. Čitateľ sa v nej môže oboznámiť s pamiatkami židovského a rómskeho holokaustu zoradených podľa časových vrstiev a podľa typov, ako aj s pamätníkmi na cintorínoch a pamätníkmi postavenými na pamiatku záchrancov Židov.

CIMLAP_OROK-MEMENTO

Dátum2016-01-07
OddelenieEtnológiai Központ