Naše nové telefónne čísla – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Naše nové telefónne čísla

 

Pozor!

Zmenili sa naše telefónne čísla:

Fórum inštitút – ústredné číslo: +421-908-400-441

Bibliotheca Hungarica – bádateľská knižnica: +421-908-400-498

Výskumné centrum európskej etnológie – Odborná knižnica pre etnológiu (Komárno): +421-908-400-435