24. medzinárodná konferencia bádateľov malých pamiatok v nemeckom Rottenburgu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

24. medzinárodná konferencia bádateľov malých pamiatok v nemeckom Rottenburgu

Periodicita medzinárodnej konferencie o malých pamiatkach v nemecky hovoriacich krajinách (a v poslednom čase aj mimo nich), ktorá sa koná každé dva roky, bola v posledných troch rokoch narušená kvôli pandemickej situácii, ale teraz sa konečne opäť mohli stretnúť odborníci na túto problematiku z Rakúska, Českej republiky, Nemecka a Slovenska. Stretnutie zorganizovala Bádensko-württemberská Spoločnosť pre výskum a zachovanie malých sakrálnych pamiatok a konalo sa v sakrálnom komplexe Liebfrauenhöhe patriacom do rottenburgského biskupstva. Komárňanské Etnologické centrum Fórum inštitútu pre výskum menšín zastupoval József Liszka, ktorý početným záujemcom predstavil svoju nedávno vyšlú knihu Monumenty, ktorej cieľom je poskytnúť prehľad malých sakrálnych pamiatok v Karpatskej kotline, a následne predniesol náčrt malých pamiatok regiónu ako predohru k 25. medzinárodnej konferencii o výskume malých sakrálnych pamiatok, ktorá sa bude konať na budúci rok v Rožňave.

Dátum2022-06-23 – 2022-06-26
Priestorové údajeRottenburg am Neckar – Ergenzingen: Liebfrauenhöhe
OrganizátorLandesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart; Gesellschaft zur Erhaltung und Erforschung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg e.V.; Stiftung Wegzeichen–Lebenszeichen–Glaubenszeichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart
ÚčastníciLiszka József
OddelenieEtnológiai Központ