Prezentácia knihy Monumentumok [Monumenty] v Segedíne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia knihy Monumentumok [Monumenty] v Segedíne

Katedra etnografie a kultúrnej antropológie Univerzity v Segedíne, Národopisná pracovná komisia Jazykovednej a literárnovednej sekcie Akademického výboru a Spolok Sándora Solymossyho zorganizovali 27. októbra 2022 v sále Bálinta Sándora v Segedíne prezentáciu monografie Józsefa Liszku Monumentumok [Monumenty]. Okrem vlastnej knihy autor hovoril aj o ďalších publikáciách Etnologického centra v Komárne, najmä o najnovšom, v poradí dvadsiatom štvrtom zväzku Acta Ethnologica Danubiana, ktorý tiež vyšiel nedávno.

Dátum2022-10-27 – 2022-10-27
Priestorové údajeKatedra etnografie a kultúrnej antropológie Univerzity v Segedíne – Sála Bálinta Sándora, Segedín
OrganizátorKatedra etnografie a kultúrnej antropológie Univerzity v Segedíne, Národopisná pracovná komisia Jazykovednej a literárnovednej sekcie Akademického výboru, Spolok Sándora Solymossyho
ÚčastníciLiszka József, L. Juhász Ilona
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie