Prezentácia knihy Ilony L. Juhász Ruszkik, haza! [Rusáci domov!] v Mestskej knižnici v Šamoríne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia knihy Ilony L. Juhász Ruszkik, haza! [Rusáci domov!] v Mestskej knižnici v Šamoríne

Prezentácia knihy Ilony L. Juhász Ruszkik, haza! [Rusáci domov!] v Mestskej knižnici v Šamoríne

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu knihy našej kolegyne, etnografky ILONY L. JUHÁSZ Ruszkik, haza! Adalékok Csehszlovákia 1968-as katonai megszállása szlovákiai magyar emlékezetéhez [Rusáci domov! Okupácia Československa v roku 1968 v spomienkach maďarskej menšiny]

Dátum podujatia: Utorok, 9. apríl 2024 o 18.00 hod.

Moderuje: PÉTER HUNČÍK, psychiater, spisovateľ

Miesto: Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Šamorín

Dátum2024-04-09
OrganizátorMestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Šamorín
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
ÚčastníciL. Juhász Ilona
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie
Fórum inštitút pre výskum menšín
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho