Az európai identitás

A program azt vizsgálta, hogy vajon lehetséges-e olyan közös identitás megalkotása az Európai Unión belül, amelyik hatékony, a homogén nemzetállamoknál hatékonyabb politikai közösséggé tehetné az EU-t. A vizsgálat kitért a...
Bővebben

A (cseh)szlovákiai magyarok száz éve. Az emberi élet fordulóihoz (átmeneti rítusok) és a naptári ünnepekhez (elsősorban farsang, húsvét, pünkösd, karácsonyi ünnepkör) kapcsolódó szokások változatainak vizsgálata

A hosszabb távú kutatás ebben az évben tovább folytatódott. A Magyar Tudományos Akadémia Domus kutatói ösztöndíjának köszönhetően lehetőség volt 2016 őszén 5 hetes levéltári és könyvtári kutatásra Budapesten. A budapesti...
Bővebben

A két világháború közötti és a második világháború utáni időszak szlovákiai magyar és magyarországi tankönyvei néprajzi vonatkozásainak összehasonlító vizsgálata

A magyar nyelvterület népi kultúrája nyilvánvalóan mind vertikálisan (társadalmi rétegekre, csoportokra bonthatóan), mind horizontálisan (kisebb-nagyobb földrajzi, táji egységeket alkotva) a maga tagoltságában is bemutatható. Ez a tagoltság az első világháborút...
Bővebben

Az 1. világháború mindennapjai a hátországban. Adalékok „A Kárpáti falvak újjáépítése” és a „Károly király gyermeknyaraltatása” címmel meghirdetett országos jótékonysági mozgalomhoz

Az első világháború történetéről számos munka született, azonban a hátország mindennapjairól még mindig nagyon keveset tudunk, különösen érvényes az a mai Szlovákia magyarlakta területeire vonatkozóan. E történeti-néprajzi szempontú kutatás célja...
Bővebben
1 2 3 6