Éves jelentés 2013 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Fórum Kisebbségkutató Intézet felépítése

Jogi forma: jogi személyek társulása, bejegyezve: 1996. december 6-án, 1996/1 szám alatt, Nagyszombati Kerületi Hivatal.

Az intézet szervei:

Közgyűlés

A Fórum Információs Központ és a Katedra Alapítvány két-két képviselője.

Igazgatótanács

Tagjai a részlegek igazgatói, a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője és a titkárságvezető. Havonta ülésezik, a hónap első hétfőjén.

Öllös László, Tóth Károly, Mészárosné Lampl Zsuzsanna, Liszka József, Végh László, Simon Attila, Csanda Gábor, Szarka Krisztina

Tudományos Tanács

Az intézet összes munkatársának munkamegbeszélése évente legalább kétszer..

Részlegek

Szociológiai és Demográfiai Részleg

Célja a szlovákiai magyar népesség értékrendjének, nemzeti identitásának, kulturális fogyasztásának és életminőségének a szociológiai kutatás módszereivel történő vizsgálata. Ezen kívül rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat különféle aktuális témában. A részleg egyéb hazai kutatóintézetekkel és ügynökségekkel szembeni specialitása, hogy – folytatva az intézet szociológiai kutatásainak hagyományát – reprezentatív szlovákiai magyar mintával dolgozik, ugyanakkor végez összehasonlító szlovák–szlovákiai magyar kutatásokat is. A részlegen belül 2011-től demográfiai kutatások is folynak.

 • Nemzeti identitás
 • Értékrend
 • A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása
 • Ifjúságkutatás
 • Életmód, életminőség, egészségvédő és egészségkárosító tényezők
 • Közvélemény-kutatások
 • Demográfiai elemzések
 • Interetnikus kutatások
 • Határon átnyúló együttműködés

Etnológiai Központ (Komárom)

Az Etnológiai Központ biztosítja a szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes hátterét. Feladata a szlovákiai magyar népesség népi/populáris kultúrájának tudományos igényű feltárása, az eredmények dokumentálása és közzététele.

 • Interetnikus kapcsolatok
 • Szakrális néprajz
 • A populáris kultúra változásai, különös tekintettel az 1918 óta eltelt időszakra

Gyűjtemények:

 • Szakkönyvtár (könyvek, folyóiratok, különlenyomatokat gyűjteménye)
 • Néprajzi adattár (irattár: kéziratok, publikálatlan gyűjtések, dokumentumok)
 • Néprajzi-kultúrtörténeti fényképgyűjtemény
 • Hang- és videóarchívum
 • Szakrális kisemlék archívum
 • Temetődokumentáció
 • Nemzeti jelképek adattár

Történeti Kutatások Részlege

Fő feladta a szlovákiai magyar közösség története intézményes kutatásának biztosítása. A részleg a magyar közösség politikatörténeti szempontú kutatása mellett, társadalom-, gazdaság, művelődés- és életmód-történeti szempontú kutatásokat kezdeményez és folytat. Ezen felül foglalkozik a magyar-szlovák kapcsolatok történeti hátterével.

A részleg főbb kutatási területi a következők:

 • a szlovákiai magyarok politikai, társadalmi, gazdasági helyzete az első csehszlovák Köztársaságban (1918–1938)
 • a felvidéki magyarok helyzet a második világháború évei alatt Szlovákiában és Magyarországon
 • a hontalanság évei (1945–1948)
 • magyarok a sztálinista Csehszlovákiában és a normalizáció időszakában
 • a szlovákiai magyarok szerepe a rendszerváltásban

Nagy figyelmet fordít az eddig hiányzó alapkutatások elvégzésére, amely kapcsán tevékenységében a tematikus monográfiák készítése mellett fontos szerepet kap a forrásdokumentumok, bibliográfiák, kronológiák elkészítése és publikálása is.

Bibliotheca Hungarica – kutatókönyvtár

A könyvtár gyűjtőkörét a volt Csehszlovákia, illetve a mai Szlovákia területén 1918-tól napjainkig megjelent magyar nyelvű, valamint a szlovákiai kisebbségek történelmére, művelődésére, társadalmi és politikai életére vonatkozó magyar és idegen nyelvű (szlovák, cseh, angol stb.) kiadványok alkotják.
Gyűjtőkörét képezi az 1918 után megjelent:

 • Könyvek, kiadványok, füzetek, egyéb írásos anyagok
 • Folyóiratok, lapok – központi, regionális és helyi sajtó
 • Kisnyomtatványok
 • Szakdolgozatok
 • A gyűjtőkörrel kapcsolatos CD-k, DVD-k
 • A könyvtár részét képezi az Etnológiai Központ szakkönyvtára (Komárom)

A nagyon gazdag kézikönyvtár a kutatók munkáját segíti.

Szlovákiai Magyar Levéltár

A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára. A szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza.
Fontos része a gyűjteménynek a szlovákiai magyar településekkel kapcsolatos képeslapok, kisnyomtatványok, plakátok, egyéb írásos anyagok és a fényképtár.

Gyűjtemények:

 • Intézményi archívumok
 • Iratgyűjtemények
 • Egyéni hagyatékok
 • A Fórum Intézet fotóarchívuma
 • Impériumváltások és a populáris kultúra
 • Globalizációs jelenségek
 • Szakrális kisemlékek
 • Nemzeti jelképek
 • Temetődokumentáció és haláljelek
 • Katalógusok
 • Műsorfüzetek
 • Hangarchívum
 • Videógyűjtemény

Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja

A központ az intézetben megtalálható dokumentumokat, fényképeket, publikációkat, képeslapokat, hanganyagokat stb. digitalizálja folyamatosan. Ezek a digitalizált tartalmak kerülnek be egy saját fejlesztésű internetes adatbázisba, illetve ezen keresztül jelennek meg az interneten.

 • Digitalizálás
 • Internetes tartalmak
 • Elektronikus archiválás
 • WEB-oldalak szerkesztése

Honlapok, portálok

Munkatársak

Kutatók

CSANDA Gábor PhDr. (1963)
Beosztás: főszerkesztő (Fórum Társadalomtudományi Szemle)
Szakterület: Kortárs irodalom, bibliográfiák, repertóriumok, szerkesztés
E-mail: csanda@foruminst.sk

GYURGYÍK László PhD (1954)
Beosztás: kutató
Szakterület: demográfia
E-mail: mercurius@mail.t-com.sk

HARASZTI Ildikó Mgr. (1962)
Beosztás: projektmenedzser
Szakterület: műfordítás (angol, orosz és szlovák nyelv), kiadványszerkesztés, projektmenedzsment
E-mail: haraszti@foruminst.sk

HUNČÍK Péter MUDr. (1951)
Beosztás: tudományos tanácsadó
Szakterület: Multikultúra, interetnikus kapcsolatok, képzések, pszichodramatikus, mediátor (etnikai és vallási konfliktusok megelőzése és kezelése)
E-mail: pethun@hotmail.com

L. JUHÁSZ Ilona PhD (1960)
Beosztás: etnológus, kutató
Szakterület: Európai etnológia (néprajz), temetők, temetkezési szokások, nemzeti jelképek, néprajzi bibliográfia összeállítása
E-mail: icu@foruminst.sk

KONKOLY László mérnök (1973)
Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – igazgató, programozó, informatikus
Szakterület: digitalizálás, tartalomfejlesztés, adatbázisok, internetes oldalak
E-mail: konkoly@foruminst.sk

KŐRÖS Zoltán Mgr. (1982)
Beosztás: levéltáros, kutató
Szakterület: levéltár, oral history
E-mail: zolo.koros@gmail.com

LACZKÓ Sándor Mgr.(1986)
Beosztás: rendszergazda
Szakterület: digitalizálás, tartalomfejlesztés, adatbázisok, internetes oldalak
E-mail: info@alexlaczko.info

LAMPL Zsuzsanna PhDr., PhD (1959)
Beosztás:a Szociológiai és Demográfiai Részleg – igazgató, szociológus, kutatásvezető
Szakterület: Nemzeti identitás, kulturális fogyasztás, munkaerőpiac, vállalkozók, egészségvédő és egészségkárosító tényezők
E-mail: moki.lampl@gmail.com

LELKES Gábor PhD (1973)
Beosztás: programkoordinátor, terület- és településfejlesztési szakértő, kutató
Szakterület: Határmenti kapcsolatok, gazdasági folyamatok elemzése, terület- és településfejlesztő geográfus
E-mail: gaborlelkes@yahoo.co.uk

LISZKA József PhD, Dr. hab. (1956)
Beosztás: Etnológiai Központ – igazgató, etnológus, kutató
Szakterület: Európai etnológia, szakrális néprajz, interetnikus kapcsolatok
E-mail: liszkajozsef@azet.sk

NAGY Myrtil Mgr. (1970)
Beosztás: Tréner, konzultáns, projektmenedzser
Szakterület: Néprajz, folklór, civil szektor, képzések
E-mail: nagy@forumic.sk

OROSZ Örs Mgr. (1985)
Beosztás: tudományos munkatárs, kutató
Szakterület: dokumentáció, kutatás
E-mail: dunamocs@gmail.com

ÖLLÖS László PhD, Dr. hab (1957)
Beosztás: A Fórum Intézet elnöke, kutató
Szakterület: politológus, filozófus, emberi jogok, politikai filozófia, egyetemi oktató
E-mail: ollos@foruminst.sk

POPÉLY Árpád PhD (1970)
Beosztás: tudományos munkatárs, kutató
Szakterület: A (cseh)szlovákiai magyar kisebbség második világháború utáni történetének kutatása, történelem, kitelepítések, 1968, kronológia
E-mail: poparpad@gmail.hu

SIMON Attila PhD, Dr. hab (1966)
Beosztás: a Történeti Kutatások Részleg igazgatója
Szakterület: A két világháború közötti Csehszlovákia és a szlovákiai magyarok története
E-mail: simon@foruminst.sk

SZAMÁK Mihály (1987)
Beosztás: adatfeldolgozó
Szakterület: digitalizálás, tartalomfejlesztés, adatbázisok, internetes oldalak, grafika
E-mail: szamakmisi@gmail.com

TÓTH Károly Mgr. (1959)
Beosztás: a Fórum Intézet igazgatója, kutatásvezető
Szakterület: Szlovákiai magyar intézményrendszer, kutatások koordinálása
E-mail: toth@foruminst.sk

VÉGH László PhDr. (1949)
Beosztás: Bibliotheca Hungarica és a Szlovákiai Magyar Levéltár – igazgató, kutató
Szakterület: Szociológia, könyvtárak, levéltár, politológia, tudományszervezés
E-mail: vegh@foruminst.sk

Könyvtárosok, dokumentátorok, könyvkiadás

JUHÁSZ R. József (1963)
Beosztás: Magánvállalkozó, Kalligram Typography, Érsekújvár – műv. igazgató, tördelő
Szakterület: tördelés, nyomdai előkészítés
E-mail: juhaszrokko@stonline.sk

RONCZ Melinda Mgr. (1986)
Beosztás: adatfeldolgozó – tájékoztató könyvtáros, dokumentátor, Magyar Elektronikus Könyvtár szlovákiai részének feltöltője
Szakterület: pedagógia, magyar nyelv és irodalom, történelem
E-mail: roncz@foruminst.sk

SEBŐ Beáta Mgr. (1975)
Beosztás: Könyvtáros, dokumentátor, mutatók készítése:
E-mail: bugar@foruminst.sk

VERMES Annamária Mgr. (1980)
Beosztás: adatfeldolgozó – tájékoztató könyvtáros, dokumentátor, nyelvi szerkesztő
Szakterület: Pedagógia, német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, gépírás, nyelvoktatás
E-mail: vegha@foruminst.sk

Külső munkatársak, önkéntesek

BARANYOVICS Borisz Mgr. (1986)
Beosztás: Etnológiai Központ – munkatárs
Szakterület: néprajz – városnéprajz
E-mail: skullastar@gmail.com

BOLEMANT Lilla PhD (1964)
Beosztás: szerkesztő, fordító
E-mail: liliana.bolemant@gmail.com

KELEMEN Zsófia Mgr. (1987)
Beosztás: szociológus
E-mail: ollos.zsofia@gmail.com

MRVA Marianna Mgr. (1987)
Beosztás: szociológus
E-mail: mrva.marianna@gmail.com

Bendíkné SZABÓ Márta (1952)
Beosztás: szakrális kisemlékek dokumentálása
E-mail: b.szabo.marta@gmail.com

RYŠAVÝ Pál
Beosztás: programozó
Szakterület: digitalizálás, tartalomfejlesztés
E-mail: rysavy.pal@gmail.com

SIPOS László Mgr. (1984)
Beosztás: kutató
Szakterület: a romák helyzete
E-mail: siposcompany@gmail.com

SZEDER László (1983)
Beosztás: adatfeldolgozó
Szakterület: adatfeldolgozás, dokumentáció
E-mail: szederlaszlo83@gmail.com

SZILVÁSSY Tímea Mgr. (1988)
Beosztás: szociológus
E-mail: timea.szilvassy@gmail.com

VIGA Gyula Dr. hab., PhD, MTA doktora (1952)
Beosztás: etnográfus, muzeológus, egyetemi tanár
E-mail: vigagyula@gmail.com

Adminisztráció

HORVÁTH Malvin (1959)
Beosztás: könyvelő, adminisztrátor
Szakterület: Könyvelés, szervezés
E-mail: malvin@foruminst.sk

KARDOSOVÁ Ľubomíra (1972)
Beosztás: könyvelő, asszisztens, nyelvi lektor
Szakterület: könyvelő, adminisztratív feladatok, nyelvi szerkesztés, fordítás
E-mail: kardosova@foruminst.sk

LELOVICS Krisztina mérnök (1976)
Beosztás: főkönyvelő
Szakterület: Könyvelés, adótanácsadás
E-mail: lelovicsk@foruminst.sk

SZARKA Krisztina Mgr. (1976)
Beosztás: titkárságvezető
Szakterület: Személyzeti és gazdasági adminisztráció, könyvelés
E-mail: szarka@foruminst.sk

Kérdezőbiztosok: 45–50 fő

Kutatási programok

Nemzeti identitás és nemzetváltás

Programvezető: Lampl Zsuzsanna, Tóth Károly, Öllös László, Gyurgyík László
A szlovákiai magyar létnek több dimenziója van (társadalmi, gazdasági, kulturális, pszichológiai, stb.), de mindez együtt a maga valóságában folyamatosan egy virtuális politikai térben teremtődik meg, amelyet Rogers Brubaker alapján hármas konfigurációnak nevezünk. Ez a hármas konfiguráció három elemből áll, a nemzetiesítő államból, az anyaországból és a kisebbség politikai vezetőiből, ami esetünkben azt jelenti, hogy a szlovákiai magyar lét virtuális terét megszabó elemek a következők: Szlovákia, Magyarország és a szlovákiai magyar politikai szubjektumok. Mindhárom elemnek megvan az elképzelése a szlovákiai magyar létről, arról, hogy mit jelent Szlovákiában magyarnak lenni, s ezt az elképzelést folyamatosan megjeleníti és kommunikálja. Az általuk külön-külön konstruált magyarnak lenni-kép, valamint a három kép összessége és interakciója adja meg a szlovákiai magyar lét „alaphangját”.

 • hogyan láttatják a magyarnak lenni problematikát, vagyis azt, hogy mit jelent és milyen ma magyarnak lenni Szlovákiában (ugyanis feltételezésünk szerint ettől függ, hogy valaki magyar akar-e maradni vagy sem, s ebből kifolyólag megőrzi-e magyar identitását vagy nemzetet vált),
 • explicit és implicit módon mit sugallnak a magyar identitás megtartását segítő fentebb említett kulcsfontosságú döntésekkel kapcsolatban,
 • milyenek a szlovákiai magyarok kulcsfontosságú döntései, s ebből kifolyólag milyen mintázatot alkotnak a nemzet identitás megtartása és a nemzetváltás közötti úton.
 • Kutatásunk két részből áll:
 • empirikus kutatás
 • demográfiai kutatás

Mindkét részkutatás további részkutatásokból áll. A kutatás végén a részeredmények önmagukban is helytálló tudományos tartalmakban látnak napvilágot, ugyanakkor összegezve ezeket a részeredményeket választ kapunk a kutatás tárgyában megfogalmazódó kutatási fő kérdésekre. A kutatás modellje és módszertana más népességek esetében is alkalmazható lesz.

 1. A Dél-Szlovákiában élő szlovák és magyar lakosság – dél-szlovákiai szlovák–magyar reprezentatív felnőtt lakossági mintán végzett kérdőíves felmérés (3000-as minta). A kérdőív elkészült, a tesztelése megtörtént, a lekérdezés 2014 januárjában történik. Egy kérdőíves lekérdezés során szerzett adatok alapján a kutatók kapcsolatba kerülnek azokkal a személyekkel, akiknek az „asszimilációs életpályája” mélyinterjúk segítségével feltárhatóvá válik. Ily módon megismerhetővé válik az asszimiláció finomszerkezete. Pl. a foglalkozási csoportok, életmódbeli eltérések, értékrend szerinti különbségek. Ezen belül külön kérdéskör a vegyes házasságok vizsgálata.
 1. Az asszimilációs folyamatok vizsgálata a népmozgalmi statisztika alapján. A Szlovák Statisztikai Hivatal az anyakönyvi, népmozgalmi adatokat évente hozza nyilvánosságra. Az asszimilációs folyamatok ezek alapján is vizsgálhatók. Ez a munka elkezdődött, bár nagyon sok probléma van a statisztikai adatok megvásárlásával.
 2. Az asszimilációs folyamatok egy sajátos, eddig alig vizsgált területét a magyar-roma reláció, pontosabban a magyar nemzetiségű romák és nem romák társadalmi kapcsolatai jelentik. Minderre a lakossági felmérés és az önkormányzatokkal, intézményvezetőkkel készült adatlap és interjúk is kitérnek.

A szlovákiai magyar intézményrendszer
Ez alatt szlovákiai magyar kulturális és civil szervezeteket, az önkormányzati, megyei intézményeket (pl. színházak, múzeumok stb.) értjük. De ide tartoznak az állami intézmények is, amelyek hatással vannak a kisebbségpolitika alakulására, illetve a kisebbségi kultúra finanszírozására, a jogérvényesítésre és jogvédelemre (pl. Ombudsman, kisebbségi kormánybiztos, Kisebbségi Bizottság, a parlament emberjogi és kisebbségi bizottsága stb.). Külön terület az oktatási intézmények és az egyházak.
1500 intézményvezető megkeresésére kerül sor a lakossági felmérés értékelését követően.
Dél-Szlovákia politikai orientációja és politikai szerkezete helyi, regionális és országos szinten

 1. A kisebbségi politikai pártok szerepe és népszerűsége, alternatív lehetőségek vizsgálata.
 2. A többségi pártok jelenléte Dél-Szlovákiában, helyi, megyei és országos szinten.
 3. A szavazóbázis vizsgálata
 4. A politikai pártok személyi összetétele, belső struktúrái, szakmai háttere, jogérvényesítő szerepe, életképessége.
 5. Pártprogramok és pártstruktúrák elemzése

Nemzetiségi jogok és azok érvényesítése

 1. Intézményi feltételek, nemzetközi kötelezettségek, az országos éves értékelések elemzése a valóság tükrében
 2. Civil kezdeményezések szerepe a közélet formálásában
 3. Kétnyelvűségi mozgalmak és azok hatása
 4. A kétnyelvűség dokumentálása a magyarok lakta településeken
 5. Magyarország szerepe a jogérvényesítés területén
 6. A nemzetközi intézmények hatása a szlovákiai belpolitikára

A részfeladatok közül 2013-ban a következők valósultak meg:

 • részletes kutatási terv kidolgozása
 • lakossági kérdőív kidolgozása
 • intézményi kérdőív kidolgozása
 • önkormányzati kérdőív kidolgozása
 • a témába vágó szlovákiai szlovák és magyarországi kutatások számbavétele
 • 523 önkormányzat lekérdezése.

A természetvédelmi területek ismertsége

Kutatásvezető: Lampl Zsuzsanna
A felmérést a Daphne természetvédelmi nevű szervezet megrendelésére végeztük. A terepmunka 2013 októberében zajlott 3 járás 14 községében, amelyek területén 21 természetvédelmi terület van. A felmérésben kérdőíves módszerrel azt vizsgáltuk, hogy az érintett települések lakói egyáltalán tudják-e, hogy lakhelyükön természetvédelmi terület van, s mennyire vannak tisztában a természetvédelmi területek fontosságával és különleges mivoltával. A felmérés arra is kiterjedt, hogy a lakosság szerint milyen módon lehetne-kellene közkinccsé tenni a természetvédelmi területeket, hogyan lehetne őket fejleszteni.
A felmérés egy hosszabb lejáratú program része. Az eredmények segítik a természetvédők munkáját, megalapozza a lakossággal történő kommunikációjukat. A program 2016-ban végződik, s befejezésképpen meg fogjuk ismételni a felmérést. Ennek célja az lesz, hogy megállapítsuk, változtak-e a lakosság természetvédelemmel kapcsolatos nézetei, attitűdjei.

A dél-szlovákiai szlovákok és magyarok értékorientációi

Kutatásvezető: Lampl Zsuzsanna
A kutatás két részből állt. Az első részben összegyűjtöttük azokat az értékrendről szóló szlovákiai magyar és szlovák kutatásokat, amelyek az elmúlt 15 évben készültek. Ezt követőleg kidolgoztuk azokat a kritériumokat, amelyek mentén összehasonlíthatók az említett kutatások eredményei. A kutatás második része az eddigi empirikus adatok összehasonlításával foglalkozott. A kutatás eredménye három területet érint:

 • a dél-szlovákiai magyarlakta vidéken élő szlovákok és magyarok általános és nemzeti értékrendjének jelenlegi típusai,
 • az általános és nemzeti értékrendtípusok változása az elmúlt 15 évben
 • a magyarok és szlovákok értékrendtípusainak hasonlósága és különbözősége .

Sociography 2012

Projektvezető: Nagy Myrtil
A szlovák–magyar határ mentén bemutatni azokat a legfontosabb munkákat, amelyek az egyes kisközösségek élethelyzeteit mutatják be szociográfiai módszerekkel. Hiánypótló kezdeményezésről van szó, hiszen az elmúlt időszakban elsősorban szociológiai kvantitatív felmérések készültek erről a térségről. Hiányzott az egyéni megközelítés, a társadalmi és a mindennapi élet bemutatása. Vagy ha születtek is ilyenek, azok nem kaptak kellő publicitást. Ehhez kíván hozzájárulni ez a projektum.
A projektum elemei:
Felmérni a szlovák–magyar határ mentén, illetve (Cseh)Szlovákiában és Magyarországon a szociográfia eszközeivel született legfontosabb munkákat, prezentálni azokat a szlovák és a magyar közönség felé.
Ösztönözni a szociográfia, a szociofotó és szociofilm új alkotásait egy pályázati rendszeren keresztül. Felhívni a figyelmet arra, hogy a mindennapok társadalomrajza, a kisközösségek, de akár egyéni életpályák bemutatása plasztikusabb képet tud nyújtani a két és egyben közös régió életéről, azokról a folyamatokról, amelyeknek mindannyian szemtanúi vagyunk.
A médiák, elsősorban a TV-n keresztül bemutatni azt, hogy a mostani technikai feltételek mellett lehetőség van olyan kétnyelvű párbeszédre szlovák–magyar viszonylatban, amely a két régió, de a két nemzet közös ügyeinek bemutatását is lehetővé teszi a nagyközönség számára.
A projektum eredményei:

 • A legfontosabb szociográfiai irodalom bemutatása.
 • Internetes oldal kialakítása, amelyen nyomon követhető a projektum végrehajtása és annak eredményei.
 • A pályaművek elbírálása és közzététele a honlapon és a médiákban a szociográfia, szociofotó és szociofilm kategóriában.
 • Az eredmények prezentálása egy nyitó és egy záró konferencián.
 • Mintaértékű kétnyelvű tévéadás készítése, amely demonstrálja, hogy lehetőség van a párbeszédre.
 • Megfelelő publicitás biztosítása a projektum és a szociográfiai műfaj számára az országos és a regionális médiákban

BiblioNet

Projektvezető: Sebő Beáta
Partnerintézmények: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér , Győr
HUSK/1101/1.7.1/0137
A 2012. szeptember 1. – 2013. december 31. között megvalósult projektum célja:
Határ menti kulturális együttműködés kialakítása, amely hosszú távon jobb feltételeket biztosít a két régió (Szlovákiában elsősorban a Dunaszerdahelyi járás, Magyarországon a Győr-Moson- Sopron megye térsége) kulturális szakembereinek, különösen a könyvtárosainak szakmai együttműködéséhez.
A projektum eredményei:

 • Könyvtárak közötti együttműködés – a határ menti térség könyvtárosainak szakmai továbbképzése. 4 workshop megrendezésére került sor:
 • workshop 2012. november 27-én volt Somorján, amelyen a Kisalföldi Tudástár (KITUD) portálról elérhető Közös Katalógus bemutatása, keresési lehetőségeinek ismertetése, csatlakozási lehetőségek a közös katalógushoz; továbbá a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Kisalföldi Személyi Adatbázisának és OPAC-os kereső felületének használata, A Fórum Kisebbségkutató Intézet repozitóriumának bemutatása kapott teret.
 • workshop 2012. december 13-án volt Győrben, amelyen az elektronikus dokumentumok létrehozása, kezelése, feldolgozása, szolgáltatása, könyvek és egyéb dokumentumok digitalizálása és feldolgozása, elérhetővé tétele az interneten, a Jadox rendszerben történő könyvtárépítés volt a téma.
 • workshop 2013. március 26-án volt Somorján. Témái: A KITUD portálon elérhető Győr-Moson-Sopron megyei wiki bemutatása, szócik-készítés szabályai; elektronikus dokumentumok létrehozása, kezelése, feldogozása, szolgáltatása, munkafolyamatok szabályozása; KiTUD portál fejlesztése és szlovákiai használhatósága.
 • workshop 2013. november 28-án Győrben került megrendezésre. Témái: A KITUD portál új szolgáltatásainak bemutatása, könyvtárközi kölcsönzés a portálon keresztül; A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Digitális Könyvtárának (JaDOX) új szolgáltatásai; az Europeana – Európa ingyenes digitális könyvtára és csatlakozási lehetőségek.
 • Digitális könyvtárak szakmai konferenciára került sor 2013. április 23-án Somorján, ahol a szélesebb nyilvánosság számára (kb. 50 fő) tartottak előadást az olvasás, a szövegértés képességeinek fejlesztéséről (Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna); helyzetképet kaptunk a szlovákiai magyar sajtótermékek bibliográfiai feldolgozásáról és a Szlovák Nemzeti Könyvtár „Digitális könyvtár, digitális archívum” (DIKDA) projektjéről (Bereck Zsuzsanna); a digitalizáció szerepéről a helytörténet-kutatásban, digitális emlékezet (Nagy Attila); a Szlovákiai Magyar Adatbank gyakorlati felhasználásáról a határ mindkét oldalán (Konkoly László).
 • Dunán innen Dunán túl – 5 hétig tartó kétnyelvű online vetélkedő megszervezése a két ország kulturális értékeiről, helytörténetéről. 86 fő regisztrált a játékra. A nyertesek 2013. június 22-én közös kiránduláson vettek részt, és megtekintették a két régió legfontosabb kulturális értékeit.
 • A Kisalföldi Tudástár portál szolgáltatásainak bővítése, szlovák nyelvre fordítása.
 • Duna Menti Közös Katalógus létrehozása, működtetése. A katalógus jelenleg 10, szlovák és magyar könyvtár bibliográfiai rekordjait tartalmazza példányadatokkal együtt. A keresőűrlapon egyszerű és összetett keresés mellett böngészésre van lehetőség. Online elérhetősége: http://kitud.kkmk.hu/web/guest/katalogus
 • A Fórum Kisebbségkutató Intézet Digitális Könyvtárának honlapján 39 Csallóközről szóló kiadvány (több mint 10 000 oldal) a JaDoX elektronikus dokumentumkezelő rendszerben metaadatokkal ellátva kereshetők, böngészhetők. Elérhetősége: https://biblionet.foruminst.sk.

A két partner digitalizált dokumentumait az intézmények honlapjairól és a Duna Menti Közös Katalógus felől is el lehet érni. A sajtóanyagok között a Somorja és Vidéke, a Győri Közlöny és a Szabad Polgár évfolyamai és egyes számai kereshetők és megjeleníthetők. A digitalizált tartalmak teljes szövegű keresését is biztosítja a rendszer.
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér honlapjáról elérhető Digitális Könyvtár online elérhetősége: http://katalogus.kkmk.hu/jadox/portal
A zárókonferenciára 2013. december 10-én, Somorján került sor, amelyen kb. 50 fő vett részt. A projektumról szórólap is készült, amelyen megtalálhatók a főbb információk és elérhetőségek, valamint rövid útmutató a könyvtárosok részére a Duna Menti Közös Katalógus használatáról.
https://biblionet.foruminst.sk/jadox/portal/

Határ-érték – Frontier Value

Projektvezető: Kulcsár Mária
Főpályázó: Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat (CESCI), Budapest
HUSK/1001/2.5.2/0057
A projekt során létrehozott kétnyelvű portál az információcsere eszköze. Tartalmaz intézményi és projektadatbázist, a nyomtatásban megjelent magazin on-line változatát, törvénytárat, szakirodalomi adatbázist, a szakértők adatbázisát, és interjúkat és dokumentumfilmeket a sikeres projektekről. Mindkét partner hivatalos honlapjáról elérhető. A projekt keretében 4 dokumentumfilmet készítettünk, amelyek 12 jó példát mutatnak be. A 40 perces filmek szintén elérhetőek a portálon:
http://frontier-value.eu
A projektum zárókonferenciája 2013. augusztus 17-én zajlott Somorján. A projektum eredményeinek bemutatása mellett Jenei Gábor programirányító a Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Magyarország képviseletében összegezte és értékelte a támogatási program elmúlt időszakát.
A konferencia keretében megszólalhattak a most véget ért programozási időszak pályázói is – konstruktív vita keretében értékelték a program működését, pozitívumait, hiányosságait és ajánlásokat fogalmaztak meg a 2014-2020-as időszakra a támogatások hatékonyabb és rugalmasabb felhasználáshoz.

A társadalmi érintkezések helyei és alkalmai Komáromban és környékén a 20. század elejétől 1945-ig

Programvezető: Liszka József
A hosszú távú projektum keretében az elmúlt évben egyrészt a tér és idő szakralizációja 1918–1945 között (Liszka József), illetve az átmeneti rítusok, naptári és társadalmi ünnepek 1918–1945 között (L. Juhász Ilona) résztémák vizsgálata zajlott. Ezek elsősorban könyv- és levéltári (a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban, a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában, a komáromi Duna Menti Múzeum könyvtárában, a komáromi Járási Levéltárban stb.), illetve terepkutatások voltak (főleg Ekecs, Komárom, Kürt, Tardoskedd). A kutatások hangsúlyosan figyelték az ún. népi és magas kultúra kapcsolódási pontjait, kölcsönhatásait. Hasonlóan fontos szempont volt az impériumváltások (1918, 1938) hatásainak rögzítése az egyes társadalmi csoportok kultúrájában, főleg ünnepeiben, a köztéri szimbólumok által is meghatározott térhasználatában.
A kutatási témához kapcsolódó, 2013-ban megjelent publikációk:
L. Juhász Ilona:A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2013, 244 p.
L. Juhász Ilona: A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.
L. Juhász Ilona: A kitelepítés és a lakosságcsere emlékezete. Új Szó, Szalon 2013. április 27., 11. p.
Liszka József: Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.
Liszka József: Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107. p.
Liszka József: Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 193–198. p.
A kutatási téma során nyert ismeretekről nemzetközi konferenciákon is tartottunk előadásokat. Ezekről az alábbi beszámolók jelentek meg:
L. Juhász Ilona: Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historicke vědomí – marginalizace – identita). Prága, 2013. szeptember 23–24. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 232–233. p.
Liszka József: Forum Hungaricum IV. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 233–234. p.

Adalékok a komáromi zsidóság történetéhez, különös tekintettel a temetkezési kultúrára és annak változásaira

Programvezető: L. Juhász Ilona
A téma kutatása, egy hosszú távú projektum részeként tovább folytatódott. A kutatás célja, hogy a temetkezési szokások és temetőkultúra változásai, illetve a temetőben található síremlékek alapján, az elhunytak egyfajta megszemélyesítésével mutassa be a komáromi zsidóság történetét. A temetőben nyugvó személyek sorsának bemutatásán keresztül képet kaphatunk arról, milyen politikai, társadalmi, kulturális, gazdasági stb. szerepet töltött be az egykori népes zsidó közösség Komárom város életében. A kutatás összegzéseként tervezett monográfia megírásához még több forráscsoport (pl. a levéltárakban található további anyagok), áttekintése szükséges. A téma részeredményeiről viszont már megjelent egy tanulmány:
L. Juhász Ilona: A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.

Aktivista magatartás a két világháború közötti szlovákiai magyar politikában

Programvezető: Simon Attila
A két világháború közötti aktivizmus története sokáig a szlovákiai magyarok történetének egyik elfeledett mozzanata volt. Az intézetünk Történeti Kutatások Részlege által 2010-ben e témában indított kutatást célja épp ezért a téma alapvető forrásainak feltárása, az aktivista politika egyes mozzanatainak elemzése és rétékelése volt. .
A kutatás részeredményeit összegző tanulmányok:
Simon Attila:„V tejto republike sa stal maďarský ľud národom…” Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k trianonu a Československej republike 1918 – 1938. In Michela, Miroslav – Vörös,Ladislav a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. HÚ SAV, Bratislava, 2013., 115–130. p. ISBN 978-80-89396-24-5
Simon Attila:A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk, 2013/1., 36-64. p. ISSN 0864-960X
A kutatás lezárását az annak eredményeit összegző monográfia jelentette, amely 2013 végén jelent meg:
Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban.Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2013. ISBN 978-80-8101-467-3

Az emlékezés és emlékeztetés helyei

Programvezető: L. Juhász Ilona
Mindkét Komáromban nagyon sok emlékjel (emléktábla, szobor, kopjafa stb.) található. Néhány objektum politikai vihart is kavart (Cirill és Metód szobor, Szent István király szobra), a különböző médiumok, politikai pártok képviselői is sokat foglalkoztak velük. Ezidáig egyetlen kutató sem vette számba valamennyi objektumot sem a Duna egyik, sem pedig a másik oldalán.
E hosszabb távú kutatás célja a Duna két oldalán fekvő két város: Rév-Komárom (Szlovákia) és Dél-Komárom (Magyarország) területén található valamennyi emlékjel számbavétele, állításuk körülményei, történetük és a hozzájuk fűződő rítusok vizsgálata az impériumváltások és a társadalmi és politikai változások tükrében. A vizsgálat célja továbbá az volt, hogy megállapítsa, miben nyilvánulnak meg a különbségek a Duna két oldalán, s milyen szerepet töltenek be a két város társadalmi, kulturális és politikai életében. Melyek azok az objektumok, amelyeket a lakosság jobban, illetve kevésbé preferál, s melyek azok, amelyek nem kerültek be a város lakóinak köztudatába.

Ifjúságkutatás

Programvezető: Lampl Zsuzsanna
Munkatársak: Kelemen Zsófia, Mészáros Magdolna, Mészáros Mihály, Mrva Marianna, Szilvássy Tímes
Magyar és szlovák fiatalok értékrendjének, identitásának, életterveinek, továbbtanulási motivációinak és kulturális fogyasztásának kérdőíves kutatása Dél-Szlovákia területén.
Fő kutatási területek:

 • deklarált nemzeti identitás
 • a nemzethez tartozás kritériumai
 • a nemzeti értékrend
 • általános értékrend, különös tekintettel a materiális és posztmateriális értékekre
 • jövőkép, jövőtervezés
 • posztadoleszcens attitűdök jelenléte
 • az egészség szubjektív értelmezése és némely egészségvédő és egészségkárosító tényezők jelenléte
 • étkezési szokások
 • szabadidő, egészségvédő aktivitások a szabadidőben, különös tekintettel a sportolásra
 • az öltözködés, mint az életstílus egyik fontos összetevője.

A szlovákiai magyar lakosság település, demográfiai és társadalomszerkezete a 2011. évi népszámlálás adatai alapján.

Programvezető: Gyurgyík László
A 2013-as évben a Szlovák Statisztikai Hivatal folytatta a 2011. évi népszámlálási adatok közzétételét. Az év folyamán folytatódott az adatok feldolgozása. Mivel a közzétett adatok csak részben teszik lehetővé a szlovákiai magyarság társadalmi változásainak a vizsgálatát, ezért az árnyaltabb vizsgálat érdekében további adatok megrendelésére került sor. A közzétett népszámlálási adatok feldolgozása folytatódott, de értelmezésüket, elemzésüket nehezíti az egyes kérdésekre nem válaszolók magas száma, továbbá a közzétett adatoknak a korábbitól eltérő szerkezete, illetve a beszerzésük a korábbi időszakhoz képest nehézkesebbé vált.

Szlovákia etnikai és felekezeti statisztikája (1850–2011)

Programvezető: Gyurgyík László
Munkatársak: Popély Árpád, Gyurgyík Lászlóné
A kutatás és adatfeldolgozás Szlovákia községeinek etnikai és felekezeti adatait tartalmazza az 1850. és a 2011. évi népszámlálási adatok alapján. 2013-ban folytatódott az egyes népszámlálások adatainak begyűjtése, begépelése, ellenőrzése. További szakaszát jelentette az adatfeldolgozásnak az egyes adatállományok településkódok szerinti csatolása. Terveink szerint a kutatás és adatfeldolgozás eredményei a későbbiekben 3 kötetben egy bevezető tanulmánnyal együtt jelennek meg. A bevezető tanulmányok akár háromnyelvűek is lehetnek, mivel hasonló jellegű kiadvány a szlovákiai településekre vonatkozólag nem készült. A kötetek területi bontásban tartalmazzák majd a községek adatait, területi változásait. A 4. kötet tartalmazza a névtárat, hivatkozásokat, kiegészítéseket.

Oral History – II. világháború

Programvezető: Körös Zoltán
Az Oral History módszerével olyan embereket keresünk meg, akik megélték a második világháborút és katonákként részt vettek abban. Már nagyon kevesen élnek ebből a nemzedékből, ezért fontos ezeknek a visszaemlékezéseknek a rögzítése és feldolgozása. 96 beszélgetés (50 visszaemlékező) rögzítésére, leírására és feldolgozására került sor.

Erdélyi menekültek az első világháború idején a mai Szlovákia magyarlakta vidékein

Programvezető: L. Juhász Ilona
Egy történeti-néprajzi szempontú alapkutatás befejező szakasza valósult meg, amelynek témája az első világháborúhoz kapcsolódó migráció volt. A románok 1916. augusztus 27-i erdélyi betörését követően a mai Szlovákia északi, szlovákok lakta vidékeire érkezett erdélyi menekültekkel kapcsolatos vizsgálat elsősorban a korabeli sajtó áttanulmányozásán alapult. A témával kapcsolatban megjelent egy tanulmány.
L. Juhász Ilona: Brassóból Ipolyságra – Erdélyi menekültek az 1. világháború idején Ipolyságon és környékén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2013/4. sz.), továbbá nagyjából elkészült a témát összegző és elemző kötet is.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és egyéb szakmai tevékenységek

Programvezető: Orosz Örs
A Fórum Kisebbségkutató Intézet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala lebonyolító intézményeként pályázatain keresztül működtette a Kerekasztal szakmai bizottságait (Jogsegélyszolgálat, Gazdasági Bizottság), internetes portáljait (www.kerekasztal.org, www.jogsegely.sk, www.madari.sk), illetve facebookos oldalait. Segített az egyes kampányok kivitelezésében és más egyéb szervezési teendőkben.

Esterházy János több megközelítésben

Programvezető: Simon Attila
A 2012-ben a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával indult projekt célja az Esterházy János személyével és tevékenységével kapcsolatos források feltárása, összegyűjtése és egy digitális forrásgyűjtemény összeállítása volt. Az FKI koordinálásával zajló projektben 4 ország 9 kutatója vett részt, illetve ehhez még jönnek a technikai és háttérszolgáltatásokat nyújtó személyek.
A levéltári források feltárása megtörtént, amely során 6 ország több mint egy tucatnyi forrásőrző intézményében dolgoztak a projekt résztvevői. A program részeként valósult meg 2013 szeptemberében A 20. századi kisebbségpolitika alternatívái és zsákutcái c. konferencia, s került összeállításra a 290 forrásdokumentumot tartalmazó digitális szövegtár, amely több mint 1000 Esterházy Jánossal kapcsolatos dokumentumoldalt tartalmaz.

A Dél-Szlovákiában élő magyarok és szlovákok értékorientációja

Programvezető: Lampl Zsuzsanna
Az értékrend alapvető módon befolyásolja döntéseinket, tetteinket és azok igazolását, magyarázatát. Nem véletlen tehát, hogy az értékrendek kutatásával rendszeresen foglalkozunk, figyeljük azok stabil és változó pontjait, a konfigurációk azonosságát és különbözőségét. Ez a kutatás azonban nemcsak a magyarok értékrendjével foglalkozik, a hanem dél-szlovákiai szlovák felnőtt népesség általános, nemzeti és politikai értékrendjét is vizsgálja. Az egyes értékrendek típusait tárja fel, s összehasonlítja a magyarok és szlovákok domináns értékrendtípusait.

A Sarló-gyűjtemény leltári jegyzékének az elkészítése

Programvezető: Simon Attila
A debreceni Déri Múzeum irodalmi gyűjteményében őrzött Sarló-gyűjtemény jórészt máig feldolgozatlan. A Fórum Intézet a Déri Múzeummal együttműködve 2013-ban megkezdte a szlovákiai magyarak múltja szempontjából oly fontos gyűjtemény leltári jegyzékének az elkészítését. A terjedelmes, mintegy 200 doboznyi anyagból eddig 50 doboz jegyzéke készült el. A munkát a következő időszakban is folytatni kívánjuk.

A II. világháború és a szlovákiai magyarok

Programvezető: Simon Attila
A második világháború és a szlovákiai magyarok c. projekt két célját a téma forrásainak feltárása és a szélesebb közvéleménynek ezek eredményeivel való megismertetése jelentette. Ennek érdekében Intézetünk felvette a kapcsolatot a budapesti Honvédelmi Minisztérium hadisírgondozó osztályával, illetve a Hadtörténelmi Levéltárral s Múzeummal. A program egyes eredményeiről a szlovákiai magyar helytörténészek 2013. májusi konferenciáján és az FKI-ben 2013. októberében megrendezett A második világháború és a szlovákiai magyarok c. konferencián számoltunk be a közvélemény felé.

A kommunista hatalomátvétel és a szlovákiai magyarok 1948–1950

Programvezető: Popély Árpád
A pártállami diktatúra négy évtizede a csehszlovákiai magyarság történetének legkevésbé feldolgozott fejezetei közé tartozik. Érvényes ez a kommunista hatalomátvétel időszakára és az azt követő évekre is. A kutatás célja ezért a kommunista párt- és állami vezetés kisebbségi politikájában ekkor bekövetkezett változások és azok okainak, a kisebbségi magyarságnak az ország politikai, kulturális és gazdasági életébe való reintegrálásának, valamint mindezek nemzetközi összefüggéseinek feltárása és feldolgozása. A 2014-es évben tovább folytatódó kutatómunka a szakirodalom és a korabeli szlovák, cseh, csehszlovákiai magyar és magyarországi sajtó áttanulmányozása mellett elsősorban pozsonyi, prágai és budapesti kutatómunkát igényelt.

A magyar nemzeti kisebbség nemzeti szimbólumainak használata Szlovákiában (1918–1945)

Programvezető: Simon Attila
A kutatás a szlovákiai magyarok nemzeti jelképeinek 1918-tól napjainkig terjedő használatát kívánja feltárni. A 2013-as évben az 1918 és 1938 közötti időszakot vizsgáltuk. A kutatás elsősorban forrásfeltárást jelentett, mégpedig elsősorban a téma sajtóforrásainak, és a levéltárakban fellelhető forrásainak a feltárását. A kutatás során elsősorban két alapvető kérdést kívántunk megvizsgálni: 1. milyen nemzeti szimbólumokat használt a szlovákiai magyarság a jelzett időszakban. 2. milyen reakciókat váltott ki ez a hatalomból
Ennek keretén belül foglalkoztunk a nemzeti színek és a zászló használatával, a himnusz éneklésével, a nemzeti ünnepek megülésével illetve magyar lakosságnak a csehszlovák nemzeti szimbólumokhoz való viszonyával is.

A szlovákiai magyarok helyzete és lehetőségei gazdasági szempontból

Programvezető: Antalík Imre

 1. Dél-Szlovákia gazdasági helyzetének feltárása statisztikai mutatószámok elemzése által. A cél a térségben zajló trendek és folyamatok feltárása, számokon és tényeken alapuló összefoglalás készítése, mely átfogó képet ad a térség gazdasági helyzetéről.
 2. Dél-Szlovákia gazdasági helyzetének, lehetőségeinek feltárása a gazdaságban tevékenykedő szakemberekkel készített interjú formájában. A cél a térségben zajló trendek és folyamatok kvalitatív jellemzőinek feltárása, szakemberek várakozásainak feltérképezése.
 3. SWOT elemzés készítése.
 4. Kitörési pontok beazonosítása,
 5. Az elemzés eredményeinek összefoglalása kiadvány formájában

160 oldalas jelentés készült, amelyek publikálására a 2014-es esztendőben kerül sor.

Könyvtárak, dokumentáció és archiválás

Szlovákiai Magyar Levéltár

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Kőrös Zoltán
A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza. A projektum célja az elkészült levéltári jegyzékek internetes feldolgozása volt.
Eddig elkészült leltári jegyzékek:
Személyi hagyatékok és iratgyűjtemények:

 • – Arany A. László hagyatéka*
 • – Győri Dezső hagyatéka*
 • – Szalatnai Rezső hagyatéka*
 • – Ungváry Ferenc hagyatéka*
 • – Gyönyör József hagyatéka*
 • – Turczel Lajos hagyatéka (levelezések)*
 • – Szabó Rezső iratai*
 • – Varga Sándor iratai*
 • – Kulturális szervezetek iratai – Csemadok:
 • – A CSEMADOK KB elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei – (1948–2000)*
 • – A CSEMADOK országos közgyűlései
 • – Csemadok alapszervezetek története és helytörténeti tanulmányok
 • – Szervezeti értesítők
 • – Propaganda az 50-es, 60-as évekből
 • – Történeti tanulmányok
 • – Táncegyüttesek és táncmozgalom
 • – Táncdalfesztiválok
 • – Táborok
 • – Színjátszás
 • – Színművek és irodalmi műsorok szövegkönyvei
 • – Névsorok
 • – Jókai Napok
 • – Járási konferenciák
 • – Nemzetközi hadigondozott alapítvány (1993-1994)
 • – Gombaszög
 • – Fesztiválok
 • – Fábry Napok
 • – Előadói segédanyagok
 • – CSMTKE
 • – Vetélkedők
 • Pártok iratai:
 • – FMK
 • – MPP
 • – Együttélés
 • – Alakuló közgyűlés (1989)
 • – Alapító kongresszus 1990


Gyűjtemények:
Kisnyomtatványok: A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében találhatók színházak műsorfüzetei, meghívók és értesítők különböző kulturális eseményekről (pl. Dunamenti Tavasz, Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Czuczor Gergely-napok, Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodály-napok, Tavaszi szél vizet áraszt, Jókai-napok, Vámbéry Polgári Társulás rendezvényei stb.). A feldolgozott kisnyomtatványok száma eléri a 6144 darabot.*
Szakdolgozatok: A Bibliotheca Hungarica gyűjteményét egyre nagyobb számban használják fel munkájukban a szlovákiai magyar művelődés történetét feldolgozó kutatók. Különböző témákhoz (irodalom, nemzetiségi kérdés, helytörténet, sajtó stb.) nyújtott információkért cserébe a diákok elhozzák az elkészült diplomamunkájuk egy példányát, amellyel további segítséget tudnak nyújtani a téma iránt érdeklődőknek. Így folyamatosan gyarapszik a könyvtár szakdolgozat-gyűjteménye, amelyben jelenleg 125 különböző feldolgozott téma áll a kutatók rendelkezésére.*
Képzőművészeti kiállítások katalógusai: A könyvtár gyűjteményében találhatók képzőművészeti kiállításokról szóló katalógusok (pl. Duna Menti Múzeum, Csallóközi Múzeum, Kortárs Magyar Galéria, Nógrádi Galéria stb.).*
Plakátok: A Bibliotheca Hungarica plakátgyűjteménye felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével kapcsolatos dokumentumokat.*
Néprajzi adattár: Az Etnológiai Központ gyűjteménye. Az adattár egyrészt kéziratos, jórészt közöletlen néprajzi gyűjtésekből áll Dél-Szlovákia magyarok lakta területéről. Másrészt benne foglaltatik a (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1989-1999 közötti tevékenységének teljes dokumentációja (levelezés, jegyzőkönyvek, programok stb.). A gyűjtemény 1099 beleltározott tételben mintegy 20 ezer lapnyi szöveget tartalmaz.*
* az interneten jelenleg elérhető jegyzékek

A Szakrális Kisemlék Archívum bővítése

2013-ban tovább folytatódott az 1997-ben, a Kárpát-medencében elsőként megalapított, s a maga nemében azóta is legjelentősebb adatbázis, a Szakrális Kisemlék Archívum kompletizálása. Az Etnológiai Központ munkatársain kívül a dokumentációs tevékenységbe bevontuk a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának a hallgatóit is, valamint külső munkatársakat (ebben az esztendőben elsősorban Bendík Mártát és Koncz Klaudiát).
A Szakrális Kisemlék Archívumra alapozva 2013-ban a következő publikációk születtek:

 • Liszka József: Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie. Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8 (2013), 55–84. p.
 • Liszka József: Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.
 • Liszka József: Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107. p.

Bibliotheca Ethnologica szakkönyvtár feldolgozása

Felelős: Baranyovics Borisz
Az Etnológiai Központ könyvtárának törzsanyaga (leszámítva a folyóiratokat) digitális formában bekerült a HunTéka rendszerbe. Az újonnan érkezett könyvek folyamatos leltározása és digitalizálása.
Közben a könyvtár rendeltetésszerűen végezte a feladatát.

Néprajzi adattár és fotótár

Felelős: L. Juhász Ilona, Liszka József
Az adattár és fotótár folyamatos bővítése, a fotótár digitalizálása.

Bibliotheca Hungarica – kutatókönyvtár

Programvezető: Végh László
Partnerintézmények: Szlovákiai magyar kiadók
A megvalósításban résztvevő személyek: Sebő Beáta, Roncz Melinda
Kapcsolattartás a szlovákiai kiadókkal, tankönyvek, évkönyvek beszerzése; jó kapcsolat fenntartása Szlovákia magyarlakta területeinek könyvtáraival és magyarországi könyvtárakkal (Országos Széchényi Könyvtár, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér. ).
A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű kiadványok beszerzése és feldolgozása, valamint a kézikönyvtár elrendezése és számítógépes feldolgozása, amely az év második felétől a Huntéka könyvtári program segítségével valósul meg.
A dokumentációs tevékenységen kívül közhasznú információs szolgáltatás: számítógép-, szkenner-és internethasználat, fénymásolási lehetőség kutatóink számára. Egyéni kérésekre különböző irodalomjegyzékek, helytörténeti bibliográfiák, repertóriumok összeállítása.
A könyvtár a kutatók igényei szerint, személyesen, de akár e-mailen, telefonon, faxon is nyújt információt, küldi a kért dokumentumokat. Információkat szolgáltat a szlovákiai magyar, de a magyarországi, a határon túli magyarság ügyeivel foglalkozó intézményeinek is.
A Bibliotheca Hungarica a 2013-as évben 1 248 könyvvel gyarapodott. Az új könyvek folyamatosan lettek feldolgozva a Huntéka könyvtári program segítségével. Elkezdődött a Zalabai Zsigmond hagyatékából származó könyvek feldolgozása a Huntéka könyvtári program segítségével. 2013 tavaszán a könyvtárnak ajándékozta Bors Éva népművelő, gyermekcsoport vezető, tanító, tankönyvíró az összegyűjtött könyveit, közel 500 példányt. 2013 nyarán Tóth László 79 könyvet és 3 fajta (NAP, OPUS, Irodalmi Szemle – több szám) folyóiratot ajándékozott a könyvtárnak. Köztük több könyv dedikálva van Ozsvald Árpád, valamint Tóth László részére.
A könyvtárban készült el Janics Kálmán halálának 10. évfordulóján rendezett vágkirályfai konferenciára összeállított kiadvány, amely a Janics Kálmán munkáinak bibliográfiája (20122003) címet kapta. A belső kiadvány felsorolja Janics Kálmán önálló műveit, folyóiratokban megjelent publicisztikai írásokat, tanulmányokat, kritikákat, könyvismertetéseket, tanulmánykötetekben megjelent írásokat, interjúkat, nyilatkozatokat, valamint felsorolja Janics Kálmánról szóló írások és megemlékezések jegyzékét. Összesen 115 tételt tartalmaz.

Folyóirattár

Programvezető: Végh László
Partnerintézmények: Szlovákiai magyar folyóiratok szerkesztőségei, községi hivatalok
A megvalósításban résztvevő személyek: Sebő Beáta, Roncz Melinda
A Bibliotheca Hungarica folyamatosan egészíti ki a szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményét. A projektum célja a 2013-ban megjelent új, illetve folytatólagosan megjelenő szlovákiai magyar folyóiratok beszerzése és feldolgozása, archiválása (2013-es év lezárása), a Szlovákiában élő nemzetiségek nyelvén megjelenő folyóiratok beszerzése és feldolgozása. Jelenleg 99 fajta folyóirat van az 1918–1945 közötti időszakból, és 389 fajta folyóirat van a gyűjteményünkben az 1945 utáni időszakból. A szlovákiai magyar folyóiratokban a Fórum Kisebbségkutató Intézetről megjelenő cikkek felvitele az intézet adatbázisába.
Kutatók a Bibliotheca Hungaricában és a levéltárban

Kutatók jegyzéke

Kutatók 2013

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Ozogány Ernő

01.07.

12.05.

Bártfai Bea

01.14–22.

04.05.

Dégner Mária

01.14.

Nagy Gabriella

01.15.

Varga László

01.16.

Bolemant Lilla

01.24.

02.28.

06.04.,06.

09.03.

Halász Kitti

01.25.

Földes Éva

01.29.

3.18.,20

04.08.

Takács Jolán

01.29.

Bartal Sándor

01.30.

Kádasi Lajos

01.30.

Tóth László

01.31.

Keszőce Judit

02.

03.01.

Bauer Ildikó

02.07–8, 12.,14.

03.07.,20.

Košťalová, Veronika

02.11.

Dudás Anita

02.11.

Pálešová, Renáta

02.18.

Lučanský, Albert

02.22.

Molnár Norbert

02.28.

03.15.

Szilinszky Erika

03.01.

07.26.

Szabó Tünde

03.05.

Oros Gábor

03.07.

Rác Péter

03.07.

05.01,21.

06.06.

08.15 – 16.

Pán Imre

03.08.

Mózes Erika

03.12.,14.

04.08.

Czafik Anita

03.12.

04.08.

05.06.

Tapolcsányi Réka

03.18.

Tóth Mihály

03.19.

06.05.

Geröly Ágnes

03.21.

Lelovics Tihamér

03.22.

Vida Zsuzsa

03.22.

04.10,16.

Kovács Balázs

03.25.

07.09.

Halgas András

03.27.

Kürti Csilla

03.28.

Kovalcsik Zsuzsa

04.02.

Kocsis Aranka

04.02.,4.,22.

11.22.

Barna Péter

04.09.

Cseh Ramóna

04.16.

Kósa Lilla

04.16.

ismeretlen

04.17.

Miklósi Péter

04.22.

Boda Bianka

04.26.

Derzsi Bernadett

04.26.

Kopasz László

05.22.

Brányik Sándor

06.11-13.

07.04.,11–12., 25.

08.01.

09.11–12,18–20.,25–26.

10.01.9–10.,15.,17.,22–24.,

11.5–7.,12–15.,19–20.,

12.03–05.,11–12.,

Lelkes Vince

06.04–05.,11.,19–20.

08.08.,16.

09.05.,12.,18.,24.,26.

10.01.,14.,22.,24.

11.06.,20–21.

Angyal Béla

06.10.,21.

10.10.

12.03.

Hushegyi Anikó

06.18–19.

07.02.

09.02.

Sármány Szilvia

06.20.

12.05.

Bándy György

06.21.

09.02.

Sipos László

06.25.

Csízik Mária

07.01.

Nagy Zsófia

07.01.

Sipos Szilvia

07.09.,15–16,19.,23.

08.15.

09.09.,12.,19.

10.14.

Körtvélyesi Klaudia

07.11.

Bevilagua Olga

07.16.

ismeretlen

07.30.

Kovács Ágnes

08.07.

Kulcsár Ferenc

08.09.

László Horváth Katalin

08.12.

Lőrincz Péter

08.12.

Michela, Miroslav

08.13.

Jánoska Laura

08.22.,27.

Varga Emese

08.22.

Medík Viktória

08.26.

09.02.

Berényi Ilona

09.02.

Bugár Tímea

09.03.,18.

10.04.

Horváth Lajos

09.03.

ismeretlen

09.04.

Dunajszky Géza

09.05.

Valacsay Edit

09.10.

Lépes Oszkár

09.11.,16.,19.

Nagy Zsolt

09.17.

Jonás Gábor

09.18.,24.

10.22.

Németh Imre

09.23.

Hushegyi János

09.24–25.

Végh Tibor

09.26.

Schrank?

10.01.

Závodny Judit

10.02.

Juhász Péter

10.25.

Csiba Tamás

10.25.

Valacsay Annamária

10.30.

Iványi István

11.08.

Szabó Tímea

11.22.

Fülöp Lívia

11.23.

Koncz Csilla

12.02.,10.

Szekeres Klaudia

12.03.

Krajcsovics Silvia

12.03.

Csuka Gyula

12.05.,12.

Nagy Erika

12.13.

Digitalizálás, internet

Digitalizálás, adattárak

Az Új Szó digitalizálása

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Végh László, Orosz Örs, Szamák Mihály, Tuba Ádám
A projektum fő célja digitalizálni az Új Szó összes megjelent számát a kezdetektől egészen napjainkig. A Bibliotheca Hungarica gyűjteménye talán az egyetlen, ahol megtalálható ennek a napilapnak az összes megjelent száma, ezért nagyon fontosnak tartjuk megőrizni és az interneten is hozzáférhetővé tenni ezt a szlovákiai magyarság kulturális és közéleti életét hordozó örökséget.
Az intézet kutatókönyvtára a megalapítása óta a legfőbb feladatának tekinti gyűjteni a (Cseh)Szlovákiában megjelent folyóiratokat és időszakos kiadványokat. Az Új Szó digitalizálásán kívül a jövőben tervezzük a többi fontosabb hetilap feldolgozását is.
Több éves munka után elkészült az Új Szó napilap 1948-2010 közötti összes példányának digitalizálása
Az Új Szó feldolgozása két fázisban zajlott:
2012

 • 2012-es évben befejeződött a lapok szkennelése (ez a folyamat egy GT20000 típusú A3-as EPSON szkennerrel történt)
 • a szkennelt lapok 600dpi felbontásúak a mentésük pedig PDF formátumba történt

2013

 • a második fázisban a lapok szövegfelismerése zajlott (OCR), amit két nagyteljesítményű (min. 4 magos i7-es) gép és Abby Fine Reader szoftver segítségével végeztünk
 • a projektum utolsó fázisa a publikálás és az internetes megjelenés

Az Irodalmi Szemle digitalizálása

Programvezető: Végh László
Munkatársak: Orosz Örs, Konkoly László, Szamák Mihály, Tuba Ádám
A projektum fő célja digitalizálni az Irodalmi Szemle összes megjelent számát a kezdetektől egészen napjainkig.
Az Irodalmi Szemle digitalizálását az Arcanum a szövegfelismerést pedig a Fórum Kisebbségkutató Intézet végezte el. A 2013-as év végére elkészült a teljes anyag, 2014 márciusáig felkerül az Adatbankba.

Digitalizált könyvek

Programvezető: Végh László
Munkatársak: Sebő Beáta, Szamák Mihály, Konkoly László
Szlovákiai magyar kézikönyvek digitalizálása és megjelentetése az interneten.
A 2013-as évben 175 szlovákiai magyar kézikönyv lett digitalizálva, amely 2 projektum keretén belül zajlott. A könyvek jelentős részét az Arcanum digitalizálta (136 könyv) egy magyarországi projektum keretén belül a többit a Fórum Kisebbségkutató Intézet végezte el a Biblionet program keretén belül (39 könyv, 10500 oldal).
A könyvek egyik része elérhető a http://www2.arcanum.hu/2011/ a másik a http://biblionet.foruminst.sk/jadox/portal/ webcímen.

Szlovákiai Magyar Közéleti Digitális Fotótár

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Végh László, Szeder László
A Fórum Kisebbségkutató Intézet (Bibliotheca Hungarica, Etnológiai Központ) levéltárában hatalmas mennyiségű digitális fotó-, DIA- és negatívgyűjtemény található, amely sok éves gyűjtőmunka eredménye. A gyűjtemény részét képezi több híres fotós és közéleti személyiség (Prandl Sándor, Lipcsei György, Arany A. László, Gyökeres György stb.) teljes hagyatéka, ezen kívül több intézet és civil szervezet fotógyűjteménye (Fórum Intézet, Etnológiai Központ – Néprajzi fotótár, Szakrális Kisemlék Archívum, Csemadok, Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, KAFEDIK), valamint jelenkori fotósok közéleti, politikai és kulturális fotói (Somogyi Tibor, Kiss Gábor, Görföl Jenő, Takács András, stb.). Ennek az anyagnak a rendszerezése és feldolgozása már évek óta folyamatban van.
Az internetes adatbázis megtalálható a Szlovákiai Magyar Adatbank honlapján Kép-Hang menüpont alatt a következő címeken:

A digitalizált gyűjtemény nagysága megközelítőleg 200 000 ezer képkocka. Az internetes adatbázis jelenleg 26 000 képet tartalmaz, három különböző méretben (150px, 300px, eredeti méret – a digitális képeknél az adott pixelfelbontás, szkenerezett képeknél a beállított dpi függvénye).
Az internetes adatbázis a Fórum Kisebbségkutató Intézet gyűjteményén kívül tartalmazza továbbá a Szlovákiai Magyar Adatbank portáljához csatlakozó további szervezetek (intézmények) fotóarchívumait is (Csemadok, Szőttes KNE, Zoboralja.sk, Somorja Város, stb.).
A fotótár bővítése folyamatos tevékenység.

 • a fotók és a digitális képeket tartalmazó CD-k szelektálása, tematikus osztályozása
 • a fotók digitalizálása – szkenelése
 • a képek adatbázisba való feltöltése – a www.foruminst.sk alatt működő, adminisztrációs felületen keresztül
 • a képek eredeti hordozóinak, tematikus osztályozás szerinti tárolása az intézet levéltárában
 • a digitalizált képek, ugyancsak tematikus osztályozás szerinti tárolása DVD médiumokon, a Digitalizációs Központ archívumában
 • az internetes fotótárban való kulcsszavas keresés figyelőrendszerének kialakítása, statisztikák készítése
 • az interneten szereplő képek tag-olási és comment-elési lehetőségének kialakítása

Képeslapgyűjtemény

Programvezető: Végh László
Munkatársak: Konkoly László, Orosz Örs
A levéltár fontos részét képezi a mintegy 5000 régi és mai képeslap. Szlovákiai képeslap-börzéken és magánygyűjtőktől beszerezve bővül folyamatosan a gyűjtemény, amely elsősorban a Szlovákia magyar lakta városai és községei állapotának 1918 utáni változásait dokumentálja. Külön jelentőséggel bírnak a Szlovákia területén található magyar vonatkozású műemlékeket, történelmi emlékhelyeket (honvédszobrok, Kossuth-szobor, Petőfi-szobor, felvidéki emlékhelyek, millenniumi emlékszobrok) ábrázoló képeslapok. A helytörténeti kutatás szempontjából fontos dokumentáció az ez idáig mintegy 100 szlovákiai városról és községről található gyűjtemény.
https://adatbank.sk/kepeslapok/a-forum-kisebbsegkutato-intezet-kepeslapgyujtemenye/

Internetes bibliográfiák, repertóriumok, könyvtárkatalógusok

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Konkoly László, L. Juhász Ilona, Simon Attila
A Fórum Kisebbségkutató Intézet egyik fő kutatási tevékenysége különböző bibliográfiák, repertóriumok összeállítása és megjelentetése. A 2007-es évtől induló internetes portál – a Szlovákiai Magyar Adatbank – egyik fő bázisát is az internetes bibliográfiák, repertóriumok és könyvtárkatalógusok alkotják. Jelen pillanatig kötet formájában a Miscellanea Bibliothecae Hungaricae sorozaton belül megjelent 9 db bibliográfia, ezek mindegyike megtalálható az internetes adatbank adatbázisaiban is. Az adatbank adatbázisaiban a publikált bibliográfiákon kívül megtalálható a szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008 közötti időszakból) valamint további 8 kisebb bibliográfia és 4 repertórium. Az intézethez tartozó somorjai Bibliotheca Hungarica és a komáromi Etnológiai Központ teljes könyvállománya is megtalálható, kereshető könyvtárkatalógus formájában az adatbank honlapján.
Az internetes adatbázisok megtalálhatóak az intézet honlapján Bibliográfiák, Repertóriumok és Könyvtárkatalógusok menüpontok alatt a következő címeken:
https://adatbank.sk/bibliografiak/
https://adatbank.sk/repertoriumok/
http://hunteka.foruminst.sk/
A bibliográfiák bővítése folyamatos tevékenység.

Adattárak

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Roncz Melinda
A projektum célja az intézet könyvtáraiban és levéltárában megtalálható különböző gyűjtemények internetes feldolgozása.
Az internetes adatbázis megtalálható az intézet honlapján Adattárak menüpont alatt a következő címen: https://adatbank.sk/leveltari-gyujtemenyek/
https://adatbank.sk/konyvtar/konyvtari-gyujtemenyek/
A gyűjtemények jegyzéke:

 • CD gyűjtemény
 • Videokazetták
 • Kisnyomtatványok
 • Képzőművészeti kiállítások katalógusai
 • Naptárak
 • Plakátok
 • Szakdolgozatok
 • Magyarországi lapok
 • Szlovák nyelvű lapok
 • Néprajzi adattár

Hangtár

Programvezető: Tuba Ádám
Munkatársak: Konkoly László
A hangarchívum tartalmazza a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezvényein (konferenciákon, könyvbemutatókon, szakmai beszélgetéseken) készült hangfelvételeket, továbbá az intézet által készített „Oral History” interjúkat, különböző projektumok kapcsán készített felmérések hanganyagait, a Szlovák Rádió magyar adásában elhangzott rádiófelvételek hanganyagait, valamint a levéltárban fellelhető további archív hanganyagokat.

Internetes portálok és honlapok

A Fórum Intézet honlapja

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Laczkó Sándor, Roncz Melinda, Lelovics Krisztina
A Fórum Kisebbségkutató Intézet évről-évre egyre fontosabb szerepet tölt be a szlovákiai magyar civil és közéleti szférában. Széleskörű tudományos programjai, bővülő tevékenysége és közéleti koordinációs szerepe indokoltá teszi az önálló intézeti weblap működtetését, amely nagyobb hangsúlyt fektet a partnerekkel és nyilvánossággal való kommunikációra. A 2013-as évig közös felületen volt elérhető a Szlovákiai Magyar Adatbankkal együtt. Jelenleg a foruminst.sk webcímen csak a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapja talalható magyar és szlovák nyelven.
Az honlap a http://foruminst.sk címen érhető el.
Eredmények:
2013

 • A célunk egy új modern weblap kialakítása volt, amely bemutatja az intézet tevékenységét, szerkezeti felépítését, publikációit, rendezvényeit valamint kutatási programjait.
 • További terveink közé tartozott önálló profilként megjelenni a közösségi hálón is az egyes szocális médiákban (Facebook, Google+, Twitter, stb.), ahol már eddig is jelen voltunk különböző az intézet által koordinált tevékenység kapcsán (Népszámlálás 2011 – kampány, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – koordináló intézmény (http://www.facebook.com/kerekasztal.org)), de önállóan még nem.
 • A intézet Facebook profilja a https://www.facebook.com/foruminst címen érhető el. A 2013-as év végére a facebook csoportnak 566 tagja van.
 • Látogatottság: Látogatók: 76.216, Egyedi látogatók: 53.675, Oldalnyitás: 285.197, Napi átlag: 208
 • Az intézet honlapja mellett az eshop.foruminst.sk címen elindítottunk egy könyváruházat is, ahol megvásárolható a Fórum Kisebbségkutató Intézet által kiadott összes könyv és folyóirat nyomtatott valamint PDF formátumban is. PayPal fizetés esetén a rendszer lehetőséget add az azonalli PDF letöltésre is.
 • Látogatottság: Látogatók: 4.644, Egyedi látogatók: 2.944, Oldalnyitás: 15.338, Napi átlag: 13

Szlovákiai Magyar Adatbank

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Laczkó Sándor, Tuba Ádám
A szlovákiai magyarokra vonatkozó történeti, kulturális és társadalmi információk rendszerezett gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, internetes megjelenítése: bibliográfiák, lexikonok, statisztikák, helységnévtárak, térképek, kronológiák, vendég honlapok, kutatási adatbázisok, intézményi kataszterek, irodalmi adattár, folyóiratok, tematikus társadalomtudományi kutatási blokkok, fotótár, linktár stb.
A Fórum Kisebbségkutató Intézet évek óta dolgozik a könyvtári és levéltári anyagai digitalizálásán, illetve azok internetes megjelenítésén. A program célja, hogy bárki hozzájuthasson ezekhez a kulturális értékekhez, ehhez szükséges az adatbázisok átalakítása, keresők és más eszközök kialakítása az interneten.
A portál első verziója 2007 decemberétől 2013 októberéig üzemelt egy saját fejlesztésű keretrendszerben. A 2013-as évben sor került a portál teljes átdolgozására és a WordPress CMS keretrendszerre való átkonvertálására. Az Adatbank most már önálló https://adatbank.sk webcímen érhető el. Jelenleg egy WordPress Multisite motor alatt fut az összes intézeti és néhány partnerintézmény honlapjával együtt. A Multisite telepítés segítségével könnyen megoldható az egyes honlapok közötti adatcsere, amely biztosítja az adatok Adatbankba való integrálását. A WordPress felhasználóbarát adminisztrációs felületén keresztül on-line szerkeszthető és bővíthető minden tartalom.
Az adatbank szerkezeti felépítése:

 1. Tudástár
  1. Kronológia 1918-tól napjainkig
  2. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól
  3. Intézmények (intézmények, szervezetek, csemadok alapszervezetek és területi választmányok, községi hivatalok, egészségügyi intézmények)
  4. Kisebbségeket érintő jogszabályok
 2. Kép-Hang
  1. Képeslapgyűjtemény
  2. Fotóarchívum
  3. Hangarchívum
 3. Könyvtár
  1. Könyvtári gyűjtemények (CD és videókazetta gyűjtemény, folyóirattár, szakdolgozatok, nemzetiségi lapok)
  2. Bibliográfiák
  3. Repertóriumok
  4. Könyvtárkatalógusok (Bibliotheca Hungarica, Etnológiai Központ – Hunteka)
  5. Médiaspájz
 4. Levéltár
  1. Egyéni hagyatékok
  2. Levéltári gyűjtemények (képzőművészeti kiállítások katalógusai, kisnyomtatványok, naptárak, plakátok, néprajzi adattár)
  3. Dokumentumok
  4. Iratok
 5. Települések (Szlovákia településeinek listája)
 6. DigiTéka
  1. Digitalizált könyvek
  2. Digitalizált folyóiratok
  3. Nemzetiségi évkönyv
  4. Médiaspájz
 7. Rendezvények (Szlovákiai magyar szervezetek rendezvényei)

Eredmények:
2007

 • az Adatbank első verziójának indulása
 • Látogatottság: Látogatók: 66.361, Egyedi látogatók: 49.006, Oldalnyitás: 189.594, Napi átlag: 280
 • (májustól – decemberig)

2008

 • Látogatottság: Látogatók: 209.433, Egyedi látogatók: 149.628, Oldalnyitás: 909.253, Napi átlag: 570

2009

 • Látogatottság: Látogatók: 156.693, Egyedi látogatók: 107.541, Oldalnyitás: 759.345, Napi átlag: 430

2010

 • a Google rangsorolásában 2010 januárjától 6-os PageRank
 • 2010 novemberétől néhány adatbázisunk már elérhető szlovák és angol nyelven is
 • Látogatottság: Látogatók: 125.088, Egyedi látogatók: 87.248, Oldalnyitás: 599.010, Napi átlag: 342

2011

 • Látogatottság: Látogatók: 148.212, Egyedi látogatók: 101.629, Oldalnyitás: 689.975, Napi átlag: 406

2012

 • Látogatottság: Látogatók: 163.860, Egyedi látogatók: 114.507, Oldalnyitás: 669.070, Napi átlag: 449

2013

 • A Digitalizálás és Internetes Adatbázisok Központjának legfontosabb feladata a 2013-as évben a korábbi portál (Szlovákiai Magyar Adatbank) átépítése volt a legújabb internetes technológiák segítségével. Az állandó tartalombővítés mellett sor került a portál keretrendszerének átalakítására és a Fórum Kisebbségkutató Intézetet tevékenységét és szerkezeti felépítését tartalmazó részek leválasztására.
 • A régi keretrendszer a váltásig biztonságosan teljesítette feladatát, de a fejlesztés hiányában a hasonló nyílt forráskódú rendszerekkel szemben már elavulttá vált. A nyílt rendszerek nagy előnye, hogy sokkal gyorsabban reagálnak az új internetes trendekre. Példaként lehet említeni a kereső motorok, szociális médiák és a nagy médiamegosztók térnyerését, amik jelentősen megváltoztatták az információszerzés módját. Ezen tényezők hatására döntöttünk a rendszercsere mellett. A szabadon hozzáférhető rendszerek közül a WordPress-t választottuk, amely az egyik legelterjedtebb nyílt forráskódú keretrendszer a világon és hasonlóan az eddigihez ez is PHP és MySQL alapú. Az átépítés egyes fázisai: 1. a portál arculattervének és szerkezetének kialakítása, 2. az egyes modulok leprogramozása, 3. az adattáblák importálása, 4. a szociális háló kialakítása (Facebook, Google+, Twitter), 5. reklám és hirdetések, 6. a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapjának kialakítása
 • Októbertől a portál önálló adatbank.sk webcímen érhető el
 • Látogatottság: Látogatók: 22.522, Egyedi látogatók: 16.325, Oldalnyitás: 111.205, Napi átlag: 100
 • (májustól decemberig)

Médiaspájz

Programvezető: Frivolt György
Munkatársak: Konkoly László, Laczkó Sándor, Csambal Tamás
Szlovákiában számos magyarul megjelenő az interneten is elérhető vagy letölthető napilap, hetilap, folyóirat, helyi és regionális lap található. A médiák egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az interneten való megjelenésre, ezen belül pedig az online hírek szolgáltatására ún. RSS hírcsatornákon keresztül. A projektum célja első lépésben a meglévő hírcsatornák rendszeres figyelése, az egyes hírek begyűjtése és indexálása, valamint egy egységes keresőmotor kialakítása, amely egyszerre tud keresni az aktuális hírekben és az egyes online újságok archívumaiban is. A későbbiekben az adatbázist szeretnénk kibővíteni az intézetben található archív folyóiratok digitalizált tartalmával is.
A kereső a http://sajto.foruminst.sk címen érhető el.
Eredmények:
2011-2012

 • Tesztelési fázis. A 2011-es évben sikerült kialakítani a begyűjtést végző robot programot (web scraper). Első lépésben kialakítottuk az RSS csatornákat tartalmazó adatbázist, amely bármikor bővíthető. Jelenleg kb. 20 olyan kisebb-nagyobb portált tartunk számon amely naponta vagy hetente frissülő tartalmat hordoz. A hírek begyűjtése automatikusan működik. A 2011-2012 -es években sikerült beindexálni az Új Szó, Paraméter, Bumm és Felvidék.ma internetes portálok teljes tartalmát. Ez közel 300.000 cikket jelent.
 • Látogatottság: Látogatók:1.273, Egyedi látogatók: 922, Oldalnyitás: 3.483, Napi átlag: 5
 • (2012-es év márciustól decemberig)

2013
A 2013-as év végére több szoftvermódosítás és grafikai változtatás után elindult a kereső új verziója. A Médiaspájz adatbázisa jelenleg 450.000 cikket tartalmaz és napi 100-150 cikkel gyarapodik.
Technikai leírás:

 • A cikkek begyűjtését és feldolgozását egy robotprogram végzi az RSS csatornák folyamatos figyelésével. A feldolgozás lényege, hogy a beolvasott oldalból kiszűrjük a tartalmi részeket és az oldal kódolásának módosítása után tároljuk a cikkekre vonatkozó meta adatokat. (web-scraping).
 • A cikk egyes metaadatainak (cím, leírás, szöveg, szerző és dátum) indexálására használt eszköz az elasticsearch, azaz szabadszöveges keresés.
 • A szoftver kizárólag webes alapú, a kereső fejlesztésére Ruby on Rails keretrendszert alkalmaztunk az oldal grafikai megjelenítéséhez pedig Zurb Foundation CSS keretrendszert. Az oldal teljes mértékben reszponzív (rugalmasan alkalmazkodik a különböző képernyő méretekhez).
 • Látogatottság: Látogatók: 2.193, Egyedi látogatók: 1.918, Oldalnyitás: 4.064, Napi átlag: 6

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának honlapja

Programvezető: Laczkó Sándor
Munkatársak: Tokár Géza, Orosz Örs, Konkoly László, Csambal Tamás
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek egyeztető fóruma. A Kerekasztal szervezési lebonyolítója és honlapjának fenntartója a Fórum Kisebbségkutató Intézet.
A Kerekasztal honlapja 2011 óta üzemel. Elsődleges célja, hogy kommunikációs csatornaként működjön a nagyközönség és az ernyőszervezet között. Tartalmilag főképp szöveges anyagokat közöl, amelyek közt megtalálhatóak a Kerekasztal állásfoglalásai, beszámolók a Koordinációs Bizottság üléseiről, szakmai dokumentumok, törvényjavaslatok, vagy egyéb elemzések. Ezen felül gyakran közöl audiovizuális tartalmat is, két év alatt 42 videót készítettünk és töltöttünk fel.
2013-ban újabb részekkel és részlegekkel bővült a Kerekasztal honlapja.
Elindult a Sajtófigyelő, amely a szlovákiai magyar vonatkozású írások gyűjtőhelye. Munkatársunk naponta leköveti a médiumokat és egy helyre gyűjti ezeket a linkeket. Lehetővé tettük a szakmai bizottságba az online jelentkezést, melynek köszönhetően új külső munkatársakat találtunk. Részben felkerült a Nyelvében él a národnostná menšina c. kiállítás egyes helyszínei fotói. Listáztuk az éppen aktuális petíciókat, kezdeményezéseket. Elkészítettünk egy olyan információs oldalt, amely összegzi a Kerekasztal tevékenységét, ill. összefoglalja, hogy milyen az az ideális állapot, amelyre a munkájával törekszik.
Mindezek mellett aktív jelenlétet biztosítotunk a közösségi médiában. A Kerekasztal elérhető a Facebookon, Twitteren, YouTubeon és a Google pluson is.
Eredmények:
A 2012-es évben elkészült a Kerekasztal tevékenységét bemutató honlap, amely a kerekasztal.org webcímen érhető el. Az oldal része a Fórum Intézet kezelése alatt álló weblap csoportnak, amelyet egy Multisite telepítésű WordPress motor kezel.
Az oldal szerkezeti felépítése:

 1. Rólunk:
  1. Tagszervezetek
  2. Partnerek
  3. Profilok
  4. A Kerekasztal tevékenységének összegzése – egy önálló felület, amelyen megtalál mindent amit a Kerekasztalról tudni kell
  5. GY.I.K.
  6. Elérhetőségek
 2. Aktuális
  1. Hírek
  2. KB ülések
  3. Vitatémák
  4. Dokumentumok
  5. Vándorkiállítás – kétnyelvűség
  6. Petíciók és kezdeményezések
 3. Szakmai munka
  1. Jogsegélyszolgálat – Jogsegely.sk
  2. Gazdasági bizottság
  3. Madari.sk – egy információs portál, ahol szlovák nyelven megtalál mindent, amit a szlovákiai magyarokról tudni kell
  4. Női egyenjogúság
 4. Sajtószemle – az on-line és írott sajtóban megjelent t0bb mint 1300 a témával kapcsolatos sajtóhír
 5. Videók – rövid videóüzenetek aktuális témákról

Madari.sk

Programvezető: Laczkó Sándor
Munkatársak: Konkoly László, Ryšavý Pál
A madari.sk egy olyan információs portál, amely szlovák nyelven közöl írásokat a szlovákiai magyarokról. Elsődleges célja, hogy egy olyan csatornává váljon, ahol ismeretterjesztő, szakmai és tudományos anyagokat közvetít a szlovákiai magyarokról.
A weboldalt három részre osztottuk:

 1. Magazin
 2. Kérdések és válaszok
 3. Publikációk

A Magazin elsősorban ismeretterjesztő jellegű, jelenleg nyolc alrovattal dolgozik (amelyeket a jövőben bővíteni fogunk).
A Kérdések és válaszok rovat célja, hogy megfogalmazza és válaszokat adjon azokra a sztereotípiákra és mítoszokra, amelyeket a többségi nemzet tagjai hangoztatnak a nemzeti kisebbségekkel szemben. A válaszok rövidek és a szerkesztők nagyon egyszerűen próbálják megfogalmazni őket. Tapasztalatból tudjuk, hogy különböző internetes fórumokban remek vitaanyagként szolgál.
A Publikációk rovat magába foglalja mindazon tudományos kiadványokat, amelyeket a szlovákiai magyarok, szlovákul írtak. Ezen részleg célja elsősorban, hogy összegezze a múltban kiadott írásokat, valamint, hogy kereshetővé tegye őket.
Az oldal 2012 szeptemberében indult, hasonló struktúrával, egy kezdetleges dizájnnal. Fél évvel később az oldal szerkesztősége mindezt felülbírálta és 2013 első felében új kinézetet kapott az oldal, melynek köszönhetően többszörösére növelte a látogatottságát. 2013-ban több mint 70 000 ember olvasta a portált.
A honlapon jelenleg nem hozzászólni a cikkekhez, a projekt Facebook oldalán azonban igen. Utóbbi helyen gyakoriak a viták, amely a legtöbb esetben kultivált és konstruktív hangnemben zajlanak.
Az oldal struktúrája könnyen áttekinthető és kereshető. A szövegek tördelésében helyet kapnak a nagy képek, valamint a különböző információt közvetítő szövegdobozok. Minden bejegyzés végén megtalálható a szerkesztő személyes cikk ajánlata, amelyet minden esetben témafüggő. A rendszerünk ezen kívül automatikusan, a tartalom alapján is kilistáz néhány kapcsolódó bejegyzést.
Főszerkesztő: Bolemant Lilla, mail: liliana.bolemant@madari.sk
Felelős szerkesztő „Kérdések és válaszok”: Tokár Géza, mail: info@madari.sk
Adminisztrátor: Laczko Sándor, Konkoly László, Ryšavý Pál
Működtető: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šomorja, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
E-mail: info@madari.sk
Eredmények:
2012

 • Látogatottság: Látogatók: 28.560, Egyedi látogatók: 21.507, Oldalnyitás: 83.981, Napi átlag: 240

(szeptembertől – decemberig)
2013

 • Az év végéig közel 200 bejegyzés a „Magazin” és 100 bejegyzés a „Kérdések és válaszok” rovatban.
 • Látogatottság: Látogatók: 71.039, Egyedi látogatók: 53.089, Oldalnyitás: 146.176, Napi átlag: 195

A Jogsegélyszolgálat honlapja

Programvezető: Laczkó Sándor
Munkatársak: Konkoly László
A jogsegélyszolgálat a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Elemzőközpont jogi szakmai műhelye. 2010. februárjában a szigorított államnyelvtörvényre reagálva kezdte meg működését. A későbbiekben további szakmai területekkel bővítette profilját (népszámlálás, törvények fordítása, oktatásügyi, gazdasági kérdések, a kisebbségek jogállása, kettős állampolgárság stb.).
A jogsegélyszolgálat mára olyan civil szakmai műhellyé vált, amely a szlovákiai magyar kisebbségi lét hosszútávú és aktuálisan jelentkező témáira, problémáira szakmailag megalapozott válaszokat tud adni. Nyitott, önkéntes és civil alapon működő szakmai műhely, melynek munkájához más szakértők is csatlakozhatnak.
A Jogsegély.sk összegyűjtette és rendszerezte mindazon törvényeket, amelyek restriktív hatással vannak, vagy befolyásolják a szlovákiai magyarok (ill. az egyéb nemzeti kisebbségek) nyelvhasználatát, stb. A honlapon továbbá megtalálhatóak a szlovák nyelvű törvények magyar fordításai és a nemzetközi dokumentumok is.
Külön szekciót képeznek a Kérdések és válaszok, amelyek konkrét esetekre adnak gyakorlati tanácsokat. A felhasználók számára is bebiztosítottuk a kérdezés lehetőségét. Az alábbi témakörökre oszthatóak:

 • Nyelvhasználati kérdések és válaszok
 • Állampolgársági kérdések és válaszok
 • Magyar állampolgárok Szlovákiában

A Jogsegély lehetővé teszi, hogy az emberek bejelentést tegyenek, ha diszkrimináció éri őket a nemzetiségük miatt.
Eredmények:
2010

 • Elkészült a Jogsegelyszolgálat honlapja, amely a jogsegely.sk webcímen érhető el. A honlap fejlesztésénél WordPress keretrendszert használtunk.
 • Látogatottság: Látogatók: 2.231, Egyedi látogatók: 1.142, Oldalnyitás: 14.567, Napi átlag: 8
 • (áprilistól – deceberig)

2011

 • Látogatottság: Látogatók: 8.608, Egyedi látogatók: 6.111, Oldalnyitás: 27.753, Napi átlag: 23

2012

 • Látogatottság: Látogatók: 8.329, Egyedi látogatók: 6.441, Oldalnyitás: 22.196, Napi átlag: 22

2013

 • Látogatottság: Látogatók: 10.885, Egyedi látogatók: 9.479, Oldalnyitás: 21.474, Napi átlag: 29

Info-flow.sk

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Nagy Myrtil
A program célja egy határon átnyúló együttműködés keretén belül létrehozni egy elektronikus portált és adatbázist a pozsonyi régió önkormányzatainak szolgálatára a határ mindkét oldalán, továbbá biztosítani az állampolgároknak az anyanyelven történő információhoz való jutást.
A projekt célja: az erőteljesen szlovák többségű Pozsony-régió agglomerációjában jó szlovák—magyar együttműködés és a nyelvi átjárhatóság biztosítása, olyan adatbázist, illetve portál révén, amely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló, nyelvismeret hiányából eredő, gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.
Az szlovákiai felület az info-flow.sk a magyarországi pedig az info-flow.hu webcímen érhető el. A szlovákiai oldal része a Fórum Intézet kezelése alatt álló weblap csoportnak, amelyet egy Multisite telepítésű WordPress motor kezel.
Az FKI szerepe a projektumban: Magyar nyelvű hírportál létrehozása a dunaszerdahelyi régió magyar önkormányzatai, lakosai számára, mely a kialakított adatbázisok révén informál a következőkről:

 1. Intézmények
  1. Intézmények, szervezetek
  2. Községi hivatalok
  3. Egészségügyi intézmények
  4. Szociális Biztosítók
 2. Nyomtatványok – Magyar nyelvű, önkormányzati, közszolgálati nyomtatványok adatbázisa
 3. A kisebbségeket érintő jogszabályok
 4. Települések jegyzéke – alapadatok, szervezetek listája, csemadok szervezetek, google térkép
 5. Turisztikai látványosságok

BiblioNet

Programvezető: Sebő Beáta
Munkatársak: Konkoly László, Nagy Myrtil
Első ízben kerül sor olyan könyvtárak közti együttműködésre, amely a határmenti térség könyvtárai szakmai együttműködésének koordinálását, a technikai fejlesztések összehangolását, az internetes hozzáférést és a térségre vonatkozó irodalom szakszerű és szisztematikus digitalizálását jelenti.
A projekt fő célja:

 • a határ menti települések lakói közötti kapcsolat erősítése a kultúra eszközeivel;
 • a határ menti könyvtárosok együttműködésének erősítése, a 21. századi elvárásoknak megfelelő szakmai kompetencia kialakítása konferenciák, workshopok, tapasztalatcsere látogatások segítségével;
 • a Kisalföldi Tudástár portálon működő Online vetélkedő szoftver segítségével nemzetek közötti vetélkedő lebonyolítása, a két ország kulturális értékeiből, a vonatkozó térség helytörténetéből.

Célja, hogy

 • Az olvasók minél szélesebb körben jussanak hozzá a könyvtárak gyűjteményeihez.
 • Digitalizálva és az interneten elérhetők legyenek azok a tartalmak, amelyek a könyvtárakban a térségre vonatkoznak.
 • A szakmai találkozók szervezése elsősorban a térség települési könyvtárai számára.
 • A könyvtárosok és a térség könyvtárai munkájának a kölcsönös megismerése.
 • Technikai fejlesztés és a vonatkozó irodalom digitalizálása.

A határ két oldalán olyan fontos közgyűjtemények találhatók, amelyek értékes állománya a másik ország lakóinak szinte elérhetetlenek voltak idáig. Az Internet lehetőségeinek kihasználásával és a könyvtárakban dolgozó munkatársak felkészítésével ez a korlát lebontható lehet a jövőben. Modern szoftverek segítségével lehetőség nyílik a régió két vezető intézményét közös hálózatba kapcsolni és a digitalizált tartalmakat közös rendszerben szolgáltatni, kereshetővé tenni. A projekt eredményeként egységes digitalizálási és feldolgozási irányelvek és folyamatok jönnek létre, így lehetővé válik, hogy a digitális repozitórium tartalma az európai digitális könyvtárban, az Europeanában is elérhető legyen.
A projektum tehát egyrészt humán erőforrás-fejlesztést, másrészt bizonyos technikai jellegű fejlesztést céloz meg. Ezek összehangolása és hatékony kihasználása a térség (elsősorban a fiatal nemzedékek) olvasóit szolgálja majd a jövőben, illetve a világ bármely pontjáról elérhetővé válnak a térség helyismereti dokumentumai.
A projektum eredményei:
Könyvtárak közötti együttműködés – a határ menti térség könyvtárosainak szakmai továbbképzése. 4 workshop megrendezésére került sor:

 • workshop 2012. november 27-én volt Somorján, amelyen a Kisalföldi Tudástár (KITUD) portálról elérhető Közös Katalógus bemutatása, keresési lehetőségeinek ismertetése, csatlakozási lehetőségek a közös katalógushoz; továbbá a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Kisalföldi Személyi Adatbázisának és OPAC-os kereső felületének használata, A Fórum Kisebbségkutató Intézet repozitóriumának bemutatása kapott teret.
 • workshop 2012. december 13-án volt Győrben, amelyen az elektronikus dokumentumok létrehozása, kezelése, feldolgozása, szolgáltatása, könyvek és egyéb dokumentumok digitalizálása és feldolgozása, elérhetővé tétele az interneten, a Jadox rendszerben történő könyvtárépítés volt a téma.
 • workshop 2013. március 26-án volt Somorján. Témái: A KITUD portálon elérhető Győr-Moson-Sopron megyei wiki bemutatása, szócikkészítés szabályai; elektronikus dokumentumok létrehozása, kezelése, feldogozása, szolgáltatása, munkafolyamatok szabályozása; KiTUD portál fejlesztése és szlovákiai használhatósága.
 • workshop 2013. november 28-án Győrben került megrendezésre. Témái: A KITUD portál új szolgáltatásainak bemutatása, könyvtárközi kölcsönzés a portálon keresztül; A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Digitális Könyvtárának (JaDOX) új szolgáltatásai; az Europeana – Európa ingyenes digitális könyvtára és csatlakozási lehetőségek.

Digitális könyvtárak szakmai konferenciára került sor 2013. április 23-án Somorján, ahol a szélesebb nyilvánosság számára (kb. 50 fő) tartottak előadást az olvasás, a szövegértés képességeinek fejlesztéséről (Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna); helyzetképet kaptunk a szlovákiai magyar sajtótermékek bibliográfiai feldolgozásáról és a Szlovák Nemzeti Könyvtár „Digitális könyvtár, digitális archívum” (DIKDA) projektjéről (Bereck Zsuzsanna); a digitalizáció szerepéről a helytörténetkutatásban, digitális emlékezet (Nagy Attila); a Szlovákiai Magyar Adatbank gyakorlati felhasználásáról a határ mindkét oldalán (Konkoly László).
Dunán innen Dunán túl – 5 hétig tartó kétnyelvű online vetélkedő megszervezése a két ország kulturális értékeiről, helytörténetéről. 86 fő regisztrált a játékra. A nyertesek 2013. június 22-én közös kiránduláson vettek részt, és megtekintették a két régió legfontosabb kulturális értékeit.
A Kisalföldi Tudástár portál szolgáltatásainak bővítése, szlovák nyelvre fordítása.
Duna Menti Közös Katalógus létrehozása, működtetése. A katalógus jelenleg 10, szlovák és magyar könyvtár bibliográfiai rekordjait tartalmazza példányadatokkal együtt. A keresőűrlapon egyszerű és összetett keresés mellett böngészésre van lehetőség. Online elérhetősége: http://kitud.kkmk.hu/web/guest/katalogus
A Fórum Kisebbségkutató Intézet Digitális Könyvtárának honlapján 39 Csallóközről szóló kiadvány (több mint 10 000 oldal) a JaDoX elektronikus dokumentumkezelő rendszerben metaadatokkal ellátva kereshetők, böngészhetők. Elérhetősége: http://biblionet.foruminst.sk.
A két partner digitalizált dokumentumait az intézmények honlapjairól és a Duna Menti Közös Katalógus felől is el lehet érni. A sajtóanyagok között a Somorja és Vidéke, a Győri Közlöny és a Szabad Polgár évfolyamai és egyes számai kereshetők és megjeleníthetők. A digitalizált tartalmak teljes szövegű keresését is biztosítja a rendszer.
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér honlapjáról elérhető Digitális Könyvtár online elérhetősége: http://katalogus.kkmk.hu/jadox/portal
A zárókonferenciára 2013. december 10-én, Somorján került sor, amelyen kb. 50 fő vett részt. A zárókonferencián összefoglalót kaptunk a megvalósított eredményekről. Mennyeiné Várszegi Judit, a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Tudományos, Helyismereti és Különgyűjtemény Osztály vezetője értékelte a könyvtárak közötti együttműködés projekt keretében megvalósított eredményeket. Bemutatta az új Duna Menti Katalógus keresési felületét. Bustya Áron, a szegedi Mongus Kft. munkatársa bemutatta a megvalósult szofverfejlesztéseket mindkét partnernél. Tolnai Gáborné, a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Digitális Szolgáltatások Osztály vezetője ismertette a győri oldalon megvalósult digitalizálási folyamatokat és eredményeket. Végh László, a somorjai Bibliotheca igazgatója pedig a somorjai részen történt digitalizálás menetét, és eredményét részletezte. Mennyeiné Várszegi Judit és Horváth József , a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese összefoglalta a projekt keretében megvalósult 5 héteg tartó online vetélkedő történéseit, és nyerteseinek megrendezett jutalom-kirándulás programját, helyszíneit.
A konferencia végén a két partner egyeztetést tartott a Biblionet projekt eredményeinek jövöbeni hasznosulásáról a határ mindkét oldalán.
A projektumról szórólap is készült, amelyen megtalálhatók a főbb információk és elérhetőségek, valamint rövid útmutató a könyvtárosok részére a Duna Menti Közös Katalógus használatáról.
http://biblionet.foruminst.sk/jadox/portal/

Publikációk, WEB

A publikációk megvásárolhatók papíralapú vagy elektronikus formában a Fórum Kisebbségkutató Intézet Könyvesboltjában az interneten: https://eshop.foruminst.sk/

Könyvek, monográfiák

L. Juhász Ilona: A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. [Pri kameni 34… Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 246 p. (magyarul)
Tóth Károly (szerk.): A kisebbségi és nyelvi jogok Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Nyelvi jogok I. [Právne poradenstvo 2009—2011. Jazykové práva I.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 584 p. (magyarul, szlovákul)
Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku 1. zväzok. Slovenský a Maďar. [A szlovákiai magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 246 p. (szlovákul)
Simon Attila:Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti politika az első Csehszlovák Köztársaságban. [Zabudnutí aktivisti. Provládna maďarská politika v prvej Československej republike.]. Somorja 2013, Nostra Tempora 19, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 224 p. (magyarul)

Folyóirat

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/1–4 szám
Fórum spoločenskovedná revue 2013[Fórum Társadalomtudományi Szemle], szlovák szám

Évkönyv

Acta Ethnologica Danubiana 2013.

Honlapok

 • https://www.foruminst.sk
 • https://eshop.foruminst.sk/
 • https://www.adatbank.sk
 • https://www.sociography.eu
 • https://biblionet.foruminst.sk
 • https://sociography.eu/
 • https://www.frontier-value.eu
 • https://www.kerekasztal.org
 • https://www.jogsegély.sk
 • https://www.madari.sk
 • https://liprest.eu/

A munkatársak publikációs jegyzéke

Baranyovics Borisz

Konferencia Aktuálne otázky folkloristiky v strednej Európe. Slovenský národopis 61, 2013/2, 190–192. p.

Gyurgyík László

 • The demographic trends of the ethnic Hungarian population of Slovakia in light of the 2011 census to the present. Minority Studies 15. 53-68. p.
 • A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században. Univerzita J. Selyeho – Monographiae Comaromiensis 10. Selye János Egyetem.

L. Juhász Ilona

 • A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2013, 244 p.
 • Brassótól Ipolyságra. Erdélyi menekültek az 1. világháború idején Ipolyságon és környékén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15 (2013) 4 p.
 • „Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 111–135. p.
 • A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.
 • Sobáš a svadba v cintoríne. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 141-156. p.
 • Pályakép. Interjú a hatvanéves B. Kovács Istvánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15 (2013) 2. sz,, 129–145. p.
 • A kitelepítés és a lakosságcsere emlékezete. Új Szó, Szalon 2013. április 27., 11. p.
 • Szent Bálint ünnepének térhódítása. Vasárnap 2013/7.sz., 14-15-p.
 • Jahrbuch fur Europäische Ethnologie. Ungarn. Hrsg. von Heidrun Alzheimer–Sabine Doering-Manteuffel–Daniel Drascek–Angela Treiber. Dritte Folge 8. Paderborn–München–Wien–Zürich: Verlag Ferdinand Schoningh 2013, 352 p. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 209–210. p.
 • Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historicke vědomí – marginalizace – identita). Prága, 2013. szeptember 23–24. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 232–233. p.

Lampl Zsuzsanna

 • Sociológia Maďarov na Slovensku. 1. zväzok. Slovenský a Maďar. [A szlovákiai magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 246 p. (szlovákul)
 • Polievka (z) domácej sliepky. Dunaszerdahely 2013, Lilium Aurum, 170 p. (szlovákul)
 • Lampl, Zuzana (ed): Fórum spoločenskovedná revue 2012.

Liszka József

 • Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2013, 288 p. /Monographiae Comaromienses 12./
 • Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie. Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8 (2013), 55–84. p.
 • Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.
 • Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, ???? p.
 • A halhatatlan Békakirály. Adalékok az első számú Grimm-mese kelet-közép-európai adaptációihoz. Eruditio–Educatio 8, 2013/1, 3–32. p.
 • Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 193–198. p.
 • A dőreségről, a suszterról és a kaptafáról. Új Szó 2013. május 11. (Szalon 7. évf. 19. szám, 20. p.)
 • Gerndt, Helge: Wissenschaft entsteht im Gespräch. Dreizehn volkskundliche Porträts. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 201–202. p.
 • Hlôšková, Hana–Pospíšil, Ivo–Zelenková, Anna ed.: Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I–II. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 207–209. p.
 • Slovenský národopis 2012. Ethnographia 124 (2013), 575–577. p.
 • Az örökifjú gömörológus köszöntése. Szubjektív sorok egy, Kelet-Közép-Európában kereknek tartott évforduló kapcsán – 60 éves lett B. Kovács István. Új Szó 2013. 7. 6., 21. p. (Szalon 7/27)
 • A hatvanéves B. Kovács István köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 225–230. p.
 • Forum Hungaricum IV. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 233–234. p.
 • Kremsi napló 2. Irodalmi Szemle 56, 2013/1, 31–35. p.

Öllös László

 • A nemzeti harc állapota. Recenzens: Simon Attila, Vizi Balázs. In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony Kalligram, 2013. – ISBN 978-80-8101-730-8, 136–148 p.
 • A nyelvi jogok és a nemzeti egyenlőség.In: Tóth, Károly (szerk.): A kisebbségi és nyelvi jogok Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Nyelvi jogok I. [Právne poradenstvo 2009–2011. Jazykové práva I.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 584 p. – ISBN 978-80-892čí-70-1. 15-24.p.
 • Eplényi KataKántor Zoltán szerk.: Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Budapest, Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Lucidus Kiadó, 2012, 288 p. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/1, 153-154. p. (recenzió)

Simon Attila

 • Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban.Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2013. ISBN 978-80-8101-467-3
 • The Hungarians of Slovakia in 1938. New York, Columbia University Press, 2013, 978-0-88033-708-3
 • V tejto republike sa stal maďarský ľud národom…” Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k trianonu a Československej republike 1918 – 1938. In Michela, Miroslav – Vörös,Ladislav a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. HÚ SAV, Bratislava, 2013., 115–130. p. ISBN 978-80-89396-24-5
 • A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk, 2013/1., 36-64. p. ISSN 0864-960X
 • Egy félbemaradt mártíromság nyomában: Bikszárdy Vince és a Horthy Gárda elfeledett története. In Fedinec Csilla et. al: A Közép-Európaiság dícsérete és kritikája. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8. – (2013), 597-612.

Tóth Károly

Tóth, Károly (szerk.): A kisebbségi és nyelvi jogok Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Nyelvi jogok I. [Právne poradenstvo 2009–2011. Jazykové práva I.] Recenzens: Liszka József, Simon Attila, Végh László. Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 584 p. (magyarul, részben szlovákul)

Konferenciák

A konferenciák meghívói, leírása és immár sok esetben az előadások videó felvételei megtálalhatók a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapján.

BiblioNet

Időpont: 2013. 12. 10.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Társrendező: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Győr

A két könyvtár közösen megvalósuló szlovák–magyar határ menti projekt vége felé megrendezett zárókonferencián összefoglalót kaptunk a megvalósított eredményekről. Mennyeiné Várszegi Judit , a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Tudományos, Helyismereti és Különgyűjtemény Osztály vezetője értékelte a könyvtárak közötti együttműködés projekt keretében megvalósított eredményeket. Bemutatta az új Duna Menti Katalógus keresési felületét. Bustya Áron, a szegedi Mongus Kft. munkatársa bemutatta a megvalósult szofverfejlesztéseket mindkét partnernél. Tolnai Gáborné, a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Digitális Szolgáltatások Osztály vezetője ismertette a győri oldalon megvalósult digitalizálási folyamatokat és eredményeket. Végh László, a somorjai Bibliotheca igazgatója pedig a somorjai részen történt digitalizálás menetét, és eredményét részletezte. Mennyeiné Várszegi Judit és Horváth József , a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese összefoglalta a projekt keretében megvalósult 5 héteg tartó online vetélkedő történéseit, és nyerteseinek megrendezett jutalom-kirándulás programját, helyszíneit.
A konferencia végén a két partner egyeztetést tartott a Biblionet projekt eredményeinek jövőbeni hasznosulásáról a határ mindkét oldalán.
Bővebben: https://foruminst.sk/2013/12/10/biblionet-szakamai-konferencia/

„Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk“

Időpont: 2013. 12. 04.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4, Somorja
Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja
Társrendező: Somorja Város önkormányzata

Tíz éve halt meg Zalabai Zsigmond neves irodalmár, kutató, szerkesztő, egyetemi oktató, művelődésszervező. Ebből az alkalomból a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárral közösen a Fórum Kisebbségkutató Intézet emlékkonferenciát rendezett Somorján. A konferencián az előadók részletekbe menően elemezték Zalabai Zsigmond munkásságát, különös tekintettel a Bibliotheca Hungarica szlovákiai magyar könyvtár megalakítása körül végzett fáradhatatlan aktivitásaira (Végh László), a tudományszervezés terén kifejtett pótolhatatlan eredményeire (Filep Tamás Gusztáv), a Csemadokban és a somorjai színjátszó körben végzett művelődésszervezői munkájára (Bárdos Gábor) és az fiatal írónemzedékek felkarolására, illetve az irodalmi élet megszervezésében kifejtett tevékenységére (Tóth László). A rendezvényt a somorjai temetőben Zalabai Zsigmond sírjának megkoszorúzása zárta, ahol Mészáros Ottó, Ipolypásztó polgármestere, Bárdos Gábor, Somorja Város polgármestere és Csehy Zoltán docens, a Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének egyetemi oktatója mondott ünnepi beszédet.
A somorjai rendezvény előtt ugyanezen alakalomból 2013. december 2–3-án a pozsonyi Magyar Intézetben a Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének szervezésében szakmai konferenciára kerül sor “Tűnődés a trópusokon” címmel.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/12/04/csak-vandorok-csak-bujdosok-vagyunk/

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája

Időpont: 2013. 11. 16.
Helyszín: Kisudvarnok
Rendező: Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
Társrendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

Kisudvarnokon tartotta 2013. november 16-án a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a hatodik éves konferenciáját. A konferencia programját jeles előadókkal több témakör alkotta: esélyegyenlőség, gazdaság, a kis iskolák helyzete, a Kormányhivatal Kisebbségi Bizottságában történtek, a kisebbségi támogatási rendszer átalakítása. A rendezvényen került sor a Civil Díj átadására, amelyet ebben az évben a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda kapott. A konferencia megvitatta a Memorandum 2013 c. dokumentumot, amelynek a végső változatát a napokban közzétesszük.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/16/a-szlovakiai-magyarok-kerekasztalanak-eves-konferenciaja/

Musaeum Hungaricum X.

Időpont: 2013. 10. 24.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
Rendező: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság
Társrendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Galántai Honismereti Múzeum
Résztvevő: L. Juhász Ilona
Előadás: Az elhunyt emlékezetének temetőn kívüli jelei. Haláljelek és halálhelyjelek Dél-Szlovákiában

Tizedik alkalommal rendezték meg konferenciájukat a muzeológusaink a Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában 2013. október 24-én. A Musaeum Hungaricum X. – A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferenciát Danter Izabella: A szlovákiai magyarság múzeumi dokumentációja – a konferencia 10 éve című bevezetője után Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója és Keppert József, a Galántai Honismereti Múzeum igazgatója nyitották meg. Köszöntőt mondott Bárdos Gábor, Somorja Város polgármestere és Kvarda József, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnöke.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/24/musaeum-hungaricum-x/

A második világháború és a szlovákiai magyarok

Időpont: 2013. 10. 17.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Résztvevő: L. Juhász Ilona
Előadás: Emlékezés, emlékeztetés, politikai és háborús propaganda. A második világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában

A második világháború és a szlovákiai magyarok volt a témája annak a konferenciának, amelyet a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezett 2013. október 17-én Somorján, és amely választ keresett egy elhallgatott múlt olyan kérdéseire, hogy a visszacsatolt területek lakossága miképpen élte meg ezt az időszakot. Az előadások a legújabb kutatási eredményeket mutatták be. Az előadók között neves történészek, szakértők szerepeltek Szlovákiából és Magyarországról egyaránt (lásd a konferencia programját).

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/17/a-masodik-vilaghaboru-es-a-szlovakiai-magyarok/

Jankó János-díjas néprajzkutatók találkozója

Időpont: 2013. 09. 28.
Helyszín: Etnológiai Központ, Komárom

A Magyar Néprajzi Társaság 1970 óta évente egy alkalommal ítéli oda a legeredményesebb, harmincöt évnél fiatalabb kutatóknak járó Jankó János Díjat. Az 1979-ben díjazott Gráfik Imre kezdeményezésére a kitüntetettek évente más-más helyszínen találkozva jönnek össze, hogy tapasztalatokat, eszmét cseréljenek, tájékozódjanak egymás szakmai eredményeiről, problémáiról. Az idén az 1988-ban díjazott Liszka József invitálására a komáromi Etnológiai Központ adott helyet a találkozónak. A meghívást a többi között Kemecsi Lajos, a budapesti Néprajzi Múzeum főigazgatója, Balogh Balázs, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete igazgatója, T. Bereczky Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, Nagy Zoltán a Pécsi Tudományegyetem Néprajz- Kulturális Antropológiai Tanszékének a vezetője is elfogadta. Az Etnológiai Központ igazgatója a Magyarországról és Szerbiából érkezett vendégeket megismertette az Etnológiai Központ fontosabb kutatási eredményeivel, majd városnéző séta keretében Komárom jelentősebb helyszíneit mutatta meg a vendégeknek. A találkozó kötetlen eszmecserével, közös kutatási projektumok lehetőségét felvető megbeszélésekkel zárult.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/09/28/janko-janos-dijas-neprajzkutatok-talalkozoja/

A 20. századi kisebbségpolitika alternatívái és zsákutcái

Időpont: 2013. 09. 06.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

A Visegrádi Alap támogatásával cseh, szlovák, lengyel és magyar történészek részvételével megvalósult Esterházy János élete és politikai szerepe a levéltári és sajtóforrások tükrében c. projektum zárókonferenciájára került sor 2013. szeptember 6-án. A konferencián 3 ország 10 történésze ismertette Esterházy János tevékenységével kapcsolatos kutatásai eredményeit.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/08/25/a-20-szazadi-kisebbsegpolitika-alternativai-es-zsakutcai/

A hontalanság éveinek krónikása – Janics Kálmán-emlékkonferencia

Időpont: 2013. 08. 17.
Helyszín: Vágkirályfa
Rendező: Vágkirályfa önkormányzata, Fórum Kisebbségkutató Intézet

Vágkirályfa önkormányzata és a Fórum Kisebbségkutató Intézet 2013. augusztus 17-én emlékkonferenciát rendezett Janics Kálmán halálának 10. évfordulóján. A konferencia végén a résztvevők megkoszorúzzák Janics Kálmán mellszobrát. A Fórum Kisebbségkutató Intézet részéről Simon Attila, Popély Árpád és Kőrös Zoltán tartott előadást.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/08/17/a-hontalansag-eveinek-kronikasa-janics-kalman-emlekkonferencia/

Határ-érték – Frontier Value – zárókonferencia

Időpont: 2013. 08. 27.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

A szlovák–magyar határ menti együttműködés keretében megvalósult program záró konferenciájára Somorján került sor 2013. augusztus 27-én.
Bárdos Gábor, Somorja város polgármesterének megnyitója után Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója tartott bevezető előadást a határ menti együttműködések fontosságáról.
Ezután Jenei Gábor programirányító, a Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Magyarország képviseletében összegezte és értékelte a támogatási program eredményeit 2014-ig.
A projektum megvalósítását, annak kimeneteit és eredményeit Ocskay Gyula projektmenedzser mutatta be a jelenlevőknek. A konferencia délutáni programjában kerekasztal beszélgetés formájában megszólaltak a most véget ért programozási időszak pályázói is – konstruktív vita keretében értékelték a program működését, pozitívumait, hiányosságait és ajánlásokat fogalmaztak meg a következő programozási időszakra a támogatások hatékonyabb és rugalmasabb felhasználáshoz.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/07/27/hatar-ertek-frontier-value-zarokonferencia/

Digitális könyvtárak szakmai találkozója

Időpont: 2013. 04. 23.
Helyszín: Fórum intézet, konferencia terem

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér közös rendezésében került sor 2013. április 23-án a BiblioNet projekt keretében megrendezett Digitális könyvtárak szakmai konferenciára.
A határon átnyúló együttműködési projekt keretében megrendezett találkozón Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom tanár tartott előadást az olvasás, értés megértés, szövegértési fejlesztések témában. Betekintést kaphattunk továbbá a szlovákiai magyar sajtótermékek bibliográfiai feldolgozásáról, valamint a Szlovák Nemzeti Könyvtár digitalizálási projektjéről Bereck Zsuzsanna előadásában. Nagy Attila helytörténész ismertette a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek adattár munkáját, valamint a digitalizáció szerepét a helytörténet-kutatásban. A konferencián Konkoly László ismertette a Szlovákiai Magyar Adatbank felhasználási lehetőségeit a határ mindkét oldaláról.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/04/23/digitalis-konyvtarak-szakmai-konferenciaja/

Kisebbségi kompetenciák – Az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének bemutatkozása Somorján

Időpont: 2013. 03. 27.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete bemutatkozására került sor Somorján.
Az Intézet több éve fontos szerepet tölt be a határon túli kisebbségek kutatásában, szakmai segítésében. Az eddigi eredményeiket és jövőbeli terveiket mutatta be az Intézet igazgatója Papp Z. Attila és a munkatársai.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/03/27/kisebbsegi-kompetenciak-az-mta-tk-kisebbsegkutato-intezetenek-bemutatkozasa-somorjan/

Szlovákiai Magyar Adatbank – szakmai egyeztető konferencia

Időpont: 2013. 03. 27.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

A Fórum Kisebbségkutató Intézet szakmai konferenciát rendezett a Szlovákiai Magyar Adatbank jövőbeli koncepciójáról és más hasonló adatbankokkal való együttműködésről. A szakmai egyeztetésen külföldről is részt vettek a magyar adatbanképítéssel foglalkozó legfontosabb intézmények. A megbeszélésen a tartalmi és technikai kérdésekről folyt egyeztetés.
A bevezető előadást Bárdi Nándor tartotta.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/03/27/szlovakiai-magyar-adatbank-szakmai-egyezteto-konferencia/

BiblioNet: Könyvtárak közötti együttműködés

Időpont: 2013. 03. 26.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Rendező: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér és a Fórum Kisebbségkutató Intézet

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér és a Fórum Kisebbségkutató Intézet a 2013. március 26-án tartotta a harmadik munkamegbeszélését Somorján a Fórum Intézetben. A szlovák-magyar együttműködési program keretében könyvtárosok számára hangzottak el praktikus ismertetővel előadások a KITUD portálon elérhető Győr-Moson-Sopron megyei Wiki programról, az elektronikus dokumentumok létrehozásáról, kezeléséről, feldolgozásáról, szolgáltatásairól, illetve a KITUD portál szlovákiai használhatóságáról.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/03/26/biblionet-konyvtarak-kozotti-egyuttmukodes/

Megalakult az MTA Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsa

Időpont: 2013. 03. 09.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Rendező: Magyar Tudományos Akadémia határon túli titkársága
Társrendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia szlovákiai köztestületi tagjai révén megalakította az MTA Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsát.
A több mint 170 főt számláló szlovákiai köztestületi tagság az elmúlt hetekben megválasztott egy 13 + 3 fős Tanácsot. 13 fő tudományterületek szerinti szavazások eredményeképp lett a Tanács tagja, a köztestületi tagok közül, 3 fő pedig az MTA szlovákiai külső tagjaként, választás nélkül lettek tagjai a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsnak.
Ez a testület ülésezett Somorján a Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában 2013. március 9-én és a Tanács elnökét és alelnökeit titkos szavazással választotta meg. A tanácskozást Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója nyitotta meg és Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke vezette.
A Tanács tiszteletbeli elnöke Bauer Győző, az MTA külső tagja, elnöke Dusza János, az MTA külső tagja lett, az alelnöki tisztséget pedig Kovács László és Mészáros András, az MTA köztestületének külső tagjai töltik majd be az elkövetkező három évben.
A találkozón részt vettek az MTA Miskolci Területi Bizottság, Veszprémi Területi Bizottság, a Kolozsvári Területi Bizottság, valamint a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács képviselői is.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/03/09/megalakult-az-mta-szlovakiai-magyar-akademiai-tanacsa/

Konferencián való részvétel

Kisebbségi kompetenciák. Az etnokulturális közösségek működési sajátosságainak kutatása 1989 után

Időpont: 2013. 12. 05.
Helyszín: MTA, Budapest.
Rendező: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet
Résztvevő: Öllös László

A nemzetközi konferencia a kisebbségi közösségek sajátos szerveződését, működését és készségeit, illetve mindezek változását vizsgálja. A megközelítéseket összekötő kulcsfogalom a többnyelvűséget, a megosztott kultúrájú társadalom mindennapjaiban való boldogulást, az etnikai hálózatok használatát, a transznacionális és regionális azonosságtudatokhoz való egyidejű kötődést, az adott társadalmon belül az oktatási rendszerben szerezett készségeket, a társadalmi rétegződésben elfoglalt pozíciókat, a politikai közösségeken belüli szerepeket jelenti. Ugyanekkor a készségek, pozíciók mérhetők önszemléletünknek nem kell hitekre és politikai retorikákra támaszkodni. A kisebbségeket az önmaguk gazdasági–társadalmi–kulturális valóságában, nem pedig a szimbolikusan rárakott, politikailag kiüresített összefüggésekben kívánjuk tárgyalni. A konferencia arra tesz kísérletet, hogy az utóbbi két évtized magyar kutatásainak eredményeit ezekből a szempontokból összegzi, a legfontosabb témákat és tendenciákat kiemelve, lehetőség szerint nemzetközi összehasonlításban és elméleti keretekben elhelyezve, politikailag kiüresített összefüggésekben kívánjuk tárgyalni. A konferencia arra tesz kísérletet, hogy az utóbbi két évtized magyar kutatásainak eredményeit ezekből a szempontokból összegzi, a legfontosabb témákat és tendenciákat kiemelve, lehetőség szerint nemzetközi összehasonlításban és elméleti keretekben elhelyezve. Résztvevő: Öllös László

I. Duna menti vidékfejlesztési konferencia

Időpont: 2013. 11. 19.
Helyszín: Komárom
Rendező: Kárpát Régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodája
Résztvevő: Lelkes Gábor

A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodájának szervezésében került sor november 19-én az I. Duna Menti Vidékfejlesztési Konferenciára Komáromban. A rendezvényen sok magyarországi és felvidéki vidékfejlesztési szakember vett részt, képviselve számos szakmai szervezetet és intézményt, vállalkozást, önkormányzatot és régiófejlesztési ügynökséget. Bemutatásra került többek közt a Baross Gábor Felvidéki Fejlesztési Terv háttéranyaga, amely Dél-Szlovákia terület- és régiófejlesztési terve, s várhatóan 2014 tavaszára készül el. A konferencián többek közt előadást tartott Lelkes Gábor, a Fórum Kisebbségkutató Intézet régiófejlesztési szakembere a helyi gazdaságfejlesztés jelentőségéről, a helyi termelés, helyi termék fontosságáról. Lelkes Gábor a továbbiakban bekapcsolódik a Baross Gábor Felvidéki Fejlesztési Terv munkafolyamataiba is.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/19/i-duna-menti-videkfejlesztesi-konferencia/

V. Értékmentő konferencia

Időpont: 2013. 11. 15–16. .
Helyszín: Komárom (Magyarország)
Rendező: Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület
Társrendező: Komárom Város Önkormányzata, Klapka György Múzeum, Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.

Liszka József a hagyományos csallóközi halászat történetéről és néprajzi jellemzőiről tartott előadást.
2013 novemberében ötödik alkalommal került sor a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület hagyományos komáromi mesterségeket felelevenítő konferenciájának a megrendezésére. Ebben az esztendőben a halászat témaköre került középpontba, e köré szerveződtek a kísérő rendezvények is, így a dél-komáromi Klapka György Múzeumban megvalósult „Mert nékünk tettek ki víg halásznapokat…” Komáromi halászat című kiállításra, amelyet 2013. november 15-én Liszka József, a komáromi Etnológiai Központ igazgatója nyitott meg. Másnap került sor a Halászok, hálók… halászok mestersége című konferenciára, amelynek keretében a többi között Liszka József a hagyományos csallóközi halászat történetéről és néprajzi jellemzőiről tartott előadást.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/15/v-ertekmento-konferencia/

Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a szlovák és a magyar történetírás kapcsolatáról

Időpont: 2013. 11. 14.
Helyszín: Magyar Intézet, Pozsony
Rendező: Magyar Intézet, Pozsony
Résztvevő: Simon Attila

Magyarország pozsonyi Kulturális Intézetének szervezésében kerekasztal-beszélgetés zajlott le 2013. november 14-én Pozsonyban az intézet székházában, amelynek résztvevői szlovák és magyar történészek voltak. A rendezvény első felében azokat a szlovák nyelvű kiadványokat mutatták be, amelyeket a SZTA Történettudományi Intézete és más kiadók az utóbbi időszakban a magyar–szlovák történeti kapcsolatok témakörében megjelentettek. Ezt követően a jelen lévő történészek egymással és a közönséggel folytattak párbeszédet arról, hogy milyen eszközei vannak a történetírásnak a két nemzet közötti feszültségek oldásához. A rendezvényen intézetünket Simon Attila, az FKI Történeti Kutatások Részlegének igazgatója képviselte.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/14/konyvbemutato-es-kerekasztal-beszelgetes-szlovak-es-a-magyar-tortenetiras-kapcsolatarol/

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői

Időpont: 2013. 11. 13.
Helyszín: Komárom, Selye János Egyetem
Rendező: Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Neveléstudományi és Biológia Tanszék
Résztvevő: Gyurgyík László, Liszka József
Előadás: Liszka József: Hogy került a béka az asztalra? avagy Egy Grimm-mese útja a szájhagyománytól a szemétkosárig, Gyurgyík László: A közoktatás demográfiai mutatói

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Neveléstudományi és Biológia Tanszéke a szlovákiai Tudomány hete rendezvénysorozataihoz kapcsolódva A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői. Humánökológia és nevelés címen interdiszciplináris konferenciát szervezett Komáromban, ahol a legkülönfélébb tudományos diszciplínák (neveléstudomány, biológia, pszichológia, folklorisztika, demográfia, muzeológia stb.) képviselői a közoktatást befolyásoló különféle tényezőket vizsgálták. A Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársai közül (elhangzási sorrendben) Liszka József Hogy került a béka az asztalra? avagy Egy Grimm-mese útja a szájhagyománytól a szemétkosárig, Gyurgyík László pedig A közoktatás demográfiai mutatói címen tartott előadást.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/13/a-kozneveles-kulturalis-szocialis-es-biologiai-tenyezoi-interdiszciplinaris-konferencia/

Kárpát-medencei Magyar Szórvány Napja a Magyarság Házában Magyarok szórványban: folyamatok és stratégiák

Időpont: 2013. 11. 12.
Helyszín: Budapest
Rendező:Nemzetpolitikai Kutatóintézet
Résztvevő:Gyurgyík László
Előadás:Gyurgyík László

Nőképek kisebbségben

Időpont: 2013. 11. 22–23.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Rendező: Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság
Társszervezők: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony),
Genderkutató központ (BTK Comenius Egyetem), Anima Társaság (Pozsony)
Résztvevő: Öllös László

Nemzetközi tudományos konferencia a szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetéről. A konferencia célja a szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetének megvizsgálása és alapproblémáik összevetése más közösségek hasonló gondjaival. A konferencia segíteni kívánja a konkrét megoldási javaslatok születését. Előadás: Öllös László: A nők egyenjogúsága és az emberi egyenlőség.

Az első bécsi döntésről Veszprémben

Időpont: 2013. 11. 07–08.
Helyszín: Veszprém
Rendező: Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
Résztvevő: Simon Attila
Előadás: Simon Attila: Kassa hazatár – néhány szempont Kassa 1938-as visszacsatolásához

A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2013. november 7–8-án nemzetközi tudományos konferenciát szervezett az első bécsi döntés témájában. A konferencián a Fórum Kisebbségkutató Intézetet Simon Attila képviselte, aki Kassa hazatár – néhány szempont Kassa 1938-as visszacsatolásához címmel tartott előadást.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/08/konferencia-az-elso-becsi-dontesrol-veszpremben/

Wekerle Vállalkozói Kör Dunaszerdahelyen

Időpont: 2013. 10. 15.
Helyszín: Dunaszerdahely
Rendező: Kárpát Régió Üzleti Hálózat
Résztvevő: Lelkes Gábor
Előadás: A dunaszerdahelyi régió gazdaságfejlesztési lehetőségei

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodájának szervezésében nagy érdeklődés mellett 2013. október 15-én került megrendezésre az első dunaszerdahelyi Wekerle Vállalkozói Kör. A találkozón Horváth Csaba, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodájának vezetője beszámolt a Wekerle Vállalkozói Körök céljáról és küldetéséről, majd két szakmai előadásra került sor. Először Lelkes Gábor, a Fórum Kisebbségkutató Intézet régiófejlesztési szakembere a régiófejlesztési lehetőségeiről tájékoztatta a jelenlévőket.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/15/wekerle-vallalkozoi-kor-dunaszerdahelyen/

Tudományos konferencia Kassa történetéről

Időpont: 2013. 10. 10–11.
Helyszín: Kassa
Rendező: P. J. Šafárik Egyetem
Résztvevő: Simon Attila
Előadás: Maďarská menšina v Košiciach počas Mníchovskej krízy a Viedenskej arbitráže (A kassai magyar kisebbség magatartása müncheni és az első bácsi döntés időszakában)

2013. október 10–11. én Kassán a P. J. Šafárik Egyetem szervezésében “A 20. század történelmi fordulópontjai Kassán” címmel tudományos konferenciát rendeztek Kassa modernkori történetéről. A konferencián intézetünket Simon Attila képviselte, aki “A kassai magyar kisebbség magatartása müncheni és az első bécsi döntés időszakában” címmel arról tartott előadást, hogy hogyan teltek Kassa napjai az első bécsi döntés előtti hetekben, s milyen magatartás jellemezte a kassai magyarokat ezekben az időkben.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/11/tudomanyos-konferencia-kassa-torteneterol/

Forum Hungaricum IV.

Időpont: 2013. 10. 09–13.
Helyszín: Ilok/Horvátország
Rendező: Német–Magyar Társaság (Berlin), a Német Kelet Háza (München) és a Nemzetiségi Jogok és Regionalizmus Nemzetközi Intézete (München)
Résztvevő: L. Juhász Ilona, Liszka József

Politikai és kulturális kapcsolatok Horvátország és szomszédjai között, különös tekintettel Magyarországra
A berlini, budapesti és komáromi előzmények után a Forum Hungaricum nemzetközi tanácskozássorozat következő állomására a horvátországi Újlak (Ilok) városában került sor. A Meinolf Arens (München), Klaus Rettel (Berlin) és Theodora Zivkovic (Zágráb) által megszervezett és németországi, osztrák, magyarországi, szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, macedóniai, oroszországi és lengyel részvétellel, német nyelven zajló tudományos tanácskozás keretében a kelet-közép- és dél-európai népek korai és jelenkori történelmének, néprajzának, politikai sokszínűségének, demográfiai kérdéseinek stb. egy-egy szeletét mutatták be az előadások. A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját L. Juhász Ilona a Kopjafák a szimbolikus térben. A szlovákiai magyarok példája (Speerhölzer im symbolischen Raum. Beispiel des ungarischen Sprachgebiets in der Slowakei), valamint Liszka József a Személyes és közösségi önreprezentáció a térben. Szakrális kisemlékek állítási alkalmai egy etnikai határövezetben (Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zur Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet) című előadásával képviselte. A konferencia kiegészítő programjaként a résztvevők a helyszínt biztosító Újlak (Ilok) városa mellett egy tanulmányi kirándulás keretében megismerkedtek a szomszédos Vajdaság (Szerbia) négy etnikumának, a szerbeknek, magyaroknak, ruszinoknak és szlovákoknak egy-egy fontos központi településével is.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/09/forum-hungaricum-iv/

Határokon átnyúló digitális informácóáramlás a pozsonyi régióban

Időpont: 2013. 10. 06.
Helyszín: Pozsonypüspöki
Rendező: Pozsonypüspöki (Bratislava-Podunajské Biskupice) Városrész Helyi Hivatala mellett működő Határokon Átnyúló Együttműködési és Vállalkozásfejlesztési Központ
Résztvevő: Konkoly László
Előadás: Az info-flow.sk honlap bemutatása

Az informatizáció szerepében napjainkban már senki sem kételkedik, hiszen mindannyian tudjuk, milyen mértékben segíti a nemzetgazdaság fejlődését, hogy az informatizáció fejlesztésére költött összegek a kereskedelem fejlődése és a GDP emelkedésének formájában gyorsan megtérülnek, s hogy nagyban hozzájárulnak komfortérzetünk emeléséhez.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/06/zarokonferencia-hatarokon-atnyulo-digitalis-informacioaramlas-a-pozsonyi-regioban/

Háborús mindennapok

Időpont: 2013. 10. 03–04.
Helyszín: MTA SZAB székháza, Szeged, Magyarország
Rendező: Magyar Történelmi Társulat
Résztvevő: Simon Attila
Előadás: A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása

2013. október 3–4-én Szegeden az MTA SZAB székházában a Magyar Történelmi Társulat vándorgyűlése keretében rendezték meg a Háborús mindennapok a hátországban és a hadszíntéren 1939–1945 című történelmi konferenciát. A második világháborús hátország mindennapjairól szóló tanácskozáson intézetünket Simon Attila képviselte, aki A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása c. előadásában arról beszélt, milyen nehézségekkel járt a szlovákiai magyarok visszailleszkedése a magyar állam keretei közé az első bécsi döntés utáni hónapokban.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/04/haborus-mindennapok-tudomanyos-konferencia/

Emlékezet – Történelmi tudat – Marginalizáció – Identitás

Időpont: 2013. 09. 23–24.
Helyszín: Prága, Károly Egyetem Bölcsészkara
Rendező: Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Résztvevő: L. Juhász Ilona, Liszka József
Előadás: Kettős történelmi tudat. Emlékművek, mint két nemzet politikai konfliktusainak forrásai Komáromban (Dvojaká historická pamäť. Pomníky ako zdroje politických konfliktov dvoch národov v pridunajskom meste Komárno), Személyes és kollektív önreprezentáció a dél-szlovákiai szakrális kisemlékek példáján (Osobná a kolektívna sebareprezentácia na príklade sakrálnych pamiatok na juhu Slovenska)

A prágai Károly Egyetem Bölcsészkarán 2013. szeptember 23–24. került megrendezésre az Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita) című interdiszciplináris nemzetközi konferencia. A házigazdákon kívül szlovákiai, lengyel-, észt-, lett- és oroszországi résztvevők, különféle tudományszakok (etnológia, történettudomány, szociológia, nyelvészet, filozófia, emberföldrajz stb.) szemszögéből vizsgálták és értelmezték a címben felvetett kérdéskomplexumot. A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját L. Juhász Ilona és Liszka József képviselte. Előbbi Kettős történelmi tudat. Emlékművek, mint két nemzet politikai konfliktusainak forrásai Komáromban (Dvojaká historická pamäť. Pomníky ako zdroje politických konfliktov dvoch národov v pridunajskom meste Komárno) címen, utóbbi pedig Személyes és kollektív önreprezentáció a dél-szlovákiai szakrális kisemlékek példáján (Osobná a kolektívna sebareprezentácia na príklade sakrálnych pamiatok na juhu Slovenska) címen tartott előadást. A szervezők elképzelései szerint a konferencia előadásai rövidesen nyomtatott formában is hozzáférhetővé válnak.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/09/23/emlekezet-tortenelmi-tudat-marginalizacio-identitas/

A történelmi egyházak és a Holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon 1938–1945

Időpont: 2013. 09. 19.
Helyszín: Budapest, Szlovák Intézet, Rákóczi út 15., Budapest
Rendező: Civitas Europica Centralis Alapítvány, Szlovák Intézet, Budapest
Résztvevő: Simon Attila
Előadás: A visszacsatolástól a deportálásig. A dunaszerdahelyi zsidóság és a keresztény társadalom 1938–1944

A Civitas Europica Centralis Alapítvány és a budapesti Szlovák Intézet szervezésében 2013. szeptember 19-én a Szlovák Intézetben került megrendezésre A történelmi egyházak és a holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon 1938–1945 című tudományos konferencia. A rendezvényen a Fórum Kisebbségkutató Intézet Történeti Kutatások Részlegének igazgatója, Simon Attila A visszacsatolástól a deportálásig. A dunaszerdahelyi zsidóság és a keresztény társadalom 1938–1944 címmel tartott előadást.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/09/19/a-tortenelmi-egyhazak-es-a-holokauszt-csehszlovakiaban-es-magyarorszagon-1938-1945/

Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok VII. konferenciája

Időpont: 2013. 09. 07.
Helyszín: Topolya (Szerbia), Topolyai Múzeum
Rendező: Kiss Lajos Néprajzi Társaság
Résztvevő: L. Juhász Ilona, Liszka József

A vajdasági Kiss Lajos Néprajzi Társaság szervezésében került sor a Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok VII. konferenciájára a Topolyai Múzeumban. A konferencia kísérőrendezvényeként 2013. szeptember 6-án a kishegyesi községi galériában kiállítás-megnyitóra került sor. A Szőke Anna (a KLNT elnöke) rendezésében megvalósult kiállítás a helyi hagyományos konyhaeszközöket mutatta be. Magára a konferenciára 2013. szeptember 7-én került sor. A résztvevőket a többi között Liszka József, a komáromi Etnológiai Központ igazgatója is köszöntötte. Három plenáris előadás után két szekcióban zajlott a munka: vajdasági magyar és főleg szegedi egyetemisták, fiatal néprajzkutatók számoltak be legfrissebb kutatási eredményeikről. A konferencia keretében került sor a komáromi Etnológiai Központ bemutatkozására is. L. Juhász Ilona és Liszka József első sorban az intézet projektumairól és publikációs tevékenységéről tájékoztatta a jelenlévőket. A konferencia három topolyai néprajzkutató, Borus Rózsa, Harkai Imre és Tóth Ferenc sírjának megkoszorúzásával zárult.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/09/10/fiatal-neprajzkutatok-es-kulturalis-antropologusok-vii-konferenciaja/

Szelterszi társadalomtudományi tábor

Időpont: 2013. 08. 15–18.
Helyszín: Szeltersz, Románia
Rendező: MTA Kisebbségkutató Intézet
Társrendező: Jakabffy Alapítvány, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, Kvantum Research, Hargita Megyei Kulturális Központ
Résztvevő: Öllös László, Tóth Károly

A székelyföldi Vargyas-völgyben (Szent Gellért Alapítvány menedékháza) tizedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet részéről előadások hangzottak el a szlovákiai nyelvhasználatról, a kétnyelvűségi mozgalmakról, az intézet munkájáról, illetve a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala tevékenységéről. A 2013. augusztus 15–18. között megvalósult táborban Öllös László és Tóth Károly képviselte az intézetet, és tartott előadásokat, illetve könyvbemutatót.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/08/18/szelterszi-tarsadalomtudomanyi-tabor/

Magyar könyvtárosok VII. világtalálkozója

Időpont: 2013. 05. 28–29.
Helyszín: Budapest, OSZK
Rendező: Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, Országgyűlési Könyvtár
Résztvevő: Roncz Melinda, Tóth Károly, Végh László
Előadás: Tóth Károly

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójára 2013. 05. 28–29-én került sor Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet, az Országgyűlési Könyvtár rendezésében. Szlovákiából több járási és helyi könyvtár vett rész a rendezvényen, többek között a Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica könyvtárának részéről Végh László igazgató és Roncz Melinda könyvtáros. A találkozón Tóth Károly előadásában ismertette a Szlovákiai Magyar Adatbank szerkezetét és annak digitális tartalmait.
A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója – felelős szakmai műhelyként – tekintse át az együttműködés kulcsterületeit és eddigi tapasztalatait, ezekre építve dolgozzon ki és fogadjon el a 2014-2020 közötti időszakra egy olyan szakmai koncepciót, mely kijelöli a további együttműködés vállalható tartalmát, szintjeit, kereteit és formáit, egységbe foglalva a Kárpát-medencei és a nyugati szórvány lehetőségeit a közös szellemi örökség megőrzése és szétsugárzása érdekében.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/05/29/vii-konyvtaros-vilagtalalkozo/

Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája

Időpont: 2013. 05. 26–27.
Helyszín: Csongrád
Rendező: Informatikai és Könyvtári Szövetség, Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum
Résztvevő: Roncz Melinda

Az idén egyéves kihagyás után május végén, Csongrádon ismét megrendezésre került a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája. Ez alkalommal két napba sűrítve programjait, tekintettel a közvetlen utána, Budapesten megkezdődő Magyar Könyvtárosok Világtalálkozójára.
Mindkét összejövetelen a szlovákiai magyar könyvtárosok is képviseltették magukat. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum meghívására kilenc szlovákiai magyar könyvtáros vett részt a csongrádi rendezvényen: a komáromi Szinnyei József Könyvtárból Bajnok Milány Éva – a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke –, Csiffáry Zsuzsanna és Tóth Andrea a párkányi Városi Könyvtárból, Dudás Anita a köbölkúti községi könyvtárból, a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárból Németh Eleonóra és Pirk Ilona, a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtárát, a Bibliotheca Hungaricát képviselve Roncz Melinda szintén Somorjáról, valamint Polák Margit a szenci Városi Könyvtárból.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/05/27/karpat-medencei-konyvtarosok-konferenciaja/

Visegrádi identitás – Konferencia és fórum

Időpont: 2013. 05. 15–16.
Helyszín: Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest.
Rendező: Közép-európai Kulturális Intézet
Résztvevő: Öllös László

A nemzetközi konferencia témája a visegrádi identitás múltja, jelene és jövőbeli szerepe. A konferencia annak kérdéseit járja körül, hogy a V4-országokban működő kulturális műhelyek együttműködésének milyen tradicionális pillérei voltak és vannak ma is. Az elhangzó előadások a közös történelmi tapasztalatokból következő kulturális térképet rajzolják fel. Tisztázzák egyrészt az 1945 utáni tapasztalatokat, az egykori szocialista tömbön belül működött kulturális kölcsönhatások természetét, illetve az 1989 utáni folyamatokban a kultúra szerepét, a kapcsolatok politikai kötöttségeit és a kultúra aktuális helyzetét. Előadás: Öllös László: Szlovákia, magyarok, Európa.

Szlovákiai magyar pedagógusok XIX. Országos találkozója

Időpont: 2013. április 13-14.

Helyszín: ROZSNYÓ

Rendező: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Társrendezők: SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya, Rozsnyó város Önkormányzata

Szakmai együttműködő partner:

Comenius Pedagógiai Intézet, Komárom
Résztvevő: Gyurgyík László, Lampl Zsuzsanna
Előadás: Gyurgyík László, Lampl Zsuzsanna

Könyvbemutató

Simon Attila: Elfeledett aktivisták

Időpont: 2013. 12. 11.
Helyszín: Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Brämer-kúria, Pozsony, Žižkova 18
Rendező: Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Fórum Kisebbségkutató Intézet

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Fórum Kisebbségkutató Intézet közös rendezésben került sor Simon Attila: Az elfeledett aktivisták (Kormánypárti politikusok az első Csehszlovák Köztársaságban) c. könyvének első bemutatójára Pozsonyban a Magyar Kultúra Múzeumában. Jarábik Gabriella, igazgatónő üdvözölte a jelenlévőket, majd Csanda Gábor, irodalomtörténész méltatta a kötetet és beszélgetett a kötet szerzőjével, Simon Attilával.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/12/11/konyvbemutato-simon-attila-elfeledett-aktivistak/#title

Lampl Zsuzsanna könyvének bemutatója Dunaszerdahelyen

Időpont: 2013. 05. 22.
Helyszín: Dunaszerdahely, Arthe Cafe
Rendező: Vámbéry Polgári Társulás és a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó

A Vámbéry Polgári Társulás és a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó rendezésében került sor Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája 1., Szlovákiai és magyar című könyvének bemutatójára Dunaszerdahelyen a Vámbéry Irodalmi Estek 2013 keretében az Arthe Cafeban 2103. május 22-én. A kötetet Fábri István szociológus és Szüllő György szlovákiai magyar olvasó méltatta.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/05/27/lampl-zsuzsanna-konyvenek-bemutatoja-dunaszerdahelyen/

Könyvbemutató az MTA közgyűlésén

Időpont: 2013. 05. 08.
Helyszín: Budapest, MTA székháza
Rendező: MTA

Gyáni Gábor (történész, Magyarország) és Vančoné Kremmer Ildikó (nyelvész, Szlovákia) mutatták be Budapesten az MTA 184. közgyűléséhez kapcsolódó Külső Tagok Fórumán az Orosz Örs szerkesztette A hely nevei, a nyelv helyei című, a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában megjelent kötetet.
A kötet szerzői: Horony Ákos (jogász), Orosz Örs (földrajzos), Szalay Zoltán (jogász). A kötet kéziratának kidolgozásában részt vettek: Simon Attila (történész) és Popély Árpád (történész).
A Nyelv helyei, a hely nyelvei című, gazdagon illusztrált, négynyelvű kötet az első világháború után Csehszlovákiához került, ma Dél-Szlovákia részét képező magyarlakta terület nyilvános nyelvhasználatát ismerteti 1918-tól napjainkig. A köztéri feliratok, az utcanév-, jelző- és hirdetőtáblák általában tükrözik a többségi és kisebbségi nyelvhasználat hivatalos támogatását vagy tilalmát, azonban a nagyvonalú törvényi szabályozás sem elegendő, ha a társadalmi közeg ellenséges vagy elutasító.
A megjelent mű a hivatalos nyelvpolitikai intézkedések áttekintése mellett korabeli, egy- vagy többnyelvű iratok, hirdetmények, kereskedelmi szerződések, reklámfeliratok, plakátok fotóival érzékelteti a térségben lejátszódó, a kisebbségi nyelvhasználatot háttérbe szorító folyamatokat. A kötet szerzői a jelenleg érvényes nyelvhasználati szabályozás lényegi kérdéseire, problémáira is felhívják a figyelmet, és a nyugat-európai példák nyomán szemléletváltást sürgetnek.
Az összeállítás a „Jelek a térben“ sorozat – amelynek szerkesztője Liszka József, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának igazgatója – negyedik darabjaként jelent meg.
A rendezvényen sor került Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek című munkájának bemutatására is. A kötet egyik méltatója Simon Attila (történész) volt.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/05/01/konyvbemutato-a-hely-nevei-a-nyelv-helyi/

L. Juhász Ilona: Rítusok, jelek, szimbólumok

Időpont: 2013. 3. 20..
Helyszín: Rozsnyó, 100P bár udvari teázója, Kósa-Schopper utca
Rendező: Könyvkuckó, Rozsnyó
Bővebben: https://rozsnyovidek.sk/2013/03/25/27315/

A rozsnyói Könyvkuckó havi rendszerességgel valósít meg beszélgetéseket a magyar kulturális és tudományos élet jelentős képviselőivel. A márciusi rendezvényen a házigazda, Ambrus Ferenc mutatta be, majd beszélgetett L. Juhász Ilonával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának néprajzkutatójával Rítusok, jelek, szimbólumok, című tanulmánygyűjteményéről.

Sociofoto és sociography 2012

Időpont: 2013. 01. 16.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

A Szociográfia, szociofilm, szociofotó a magyar-szlovák határ mentén pályázat nyertes szociográfiai írásaiból összeállított, Sociography 2012 címet viselő könyv bemutatója. Beszélgetés az alkotókkal.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/01/16/sociofoto-es-sociography-2012/

Fiatalok nyelvközelben

Időpont: 2013. 05. 09.
Helyszín: Komárom, Selye János Gimnázium
Rendező: Selye János Gimnázium
Társrendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

Andruskó Imre és Szalay Zoltán nyitották meg a Nyelvében él a národnostná menšina című kiállításunkat Komáromban a Selye János Gimnáziumban. Immár a harmincadik helyen került sor a vándorkiállítás megnyitójára. A tárlat a gimnázium aulájában látható és célcsoportja a nagyközönség mellett maguk a gimnázium diákjai. A kiállítás május végéig tekinthető meg.
A kiállítás megnyitója után az Orosz Örs szerkesztette A hely nevei, a nyelv helyei könyvünket mutatta be Orosz Örs, Szalay Zoltán és Tóth Károly.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/05/10/fiatalok-nyelvkozelben/

Kiállítás

Szociofotó és szociography 2012

Időpont: 2013. 01. 16.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

A szociográfia, szociofilm, szociofotó a magyar-szlovák határ mentén pályázat nyertes szociofotóiból rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitója.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/01/16/sociofoto-es-sociography-2012/

Nyelvében él a národnostná menšina

BrünnÓvárosi városháza2013. január 18 – 2013. január 26.Orosz Örs
BudapestMagyarság Háza2013. január 28 – 2013. február 10.Csernicskó István, Orosz Örs, Horony Ákos
DunaszerdahelyKultúrház2013. február 12 – 2012. március 6.Horony Ákos, Orosz Örs
KassaSzent Gellért Pasztorációs- és Oktatóközpont2013. március 7 – 2013. március 14.Tokár Géza
FülekVármúzeum2013.március 15 – 2013. április 23.Orosz Örs
RimaszombatKultúrház, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny keretén belül2013. április 25. – 2013. május 8.Orosz Örs, Szalay Zoltán
KomáromSelye János Gimnázium2013. május 8 – 2013 május 28.Orosz Örs, Szalay Zoltán, Tóth Károly
LévaReviczky Ház2013. május 29 – június 12.Orosz Örs, Gubík László
GútaVárosházajúnius 13. – június 30.Orosz Örs
SzinevérpolyánaKonferenciaközpontjúlius 3. – július 7.Orosz Örs
NyitraEgyetemoktóber 27-28.Vančo Ildikó
BúcsKultúrház, a Katona Mihály napok keretén belülnovember 7. – december 1.Orosz Örs, Szalay Zoltán
Svidník (Felsővízköz)Városháza Orosz Örs, Szalay Zoltán
EperjesŠafárik Egyetem Orosz Örs, Szalay Zoltán
BátorkesziKultúrházdecember 20.Orosz Örs, Pelle István

Egyéb

Új arculatot kapott az online könyvesboltunk

Időpont: 2013. 11. 12.

Helyszín: Somorja

Új kinézetet kapott a Fórum Kisebbségkutató Intézet online könyvesboltja. Az átalakítás egy nagyobb folyamat része, amelyen belül egységesítettük a Fórum Kisebbségkutató Intézethez kapcsolódó honlapokat. A béta verzióban elindított Szlovákiai Magyar Adatbank után már a könyvesboltunk is hasonló kinézettel érhető el. Az egységesítés fő célja, hogy a felhasználó könnyen tudjon tájékozódni és gyorsan jusson hozzá az információkhoz. Keresse az https://eshop.foruminst.sk/ oldalon.

Öllös László a szlovákiai és kisebbségi politikáról

Időpont: 2013. 10. 31.

Helyszín: Pozsony

Rendező: www.televizio.sk

Résztvevő: Öllös László

Öllös László a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke, politológus a www.televizió.sk számára exkluzív interjút adott a szlovákiai és a szlovákiai magyar közállapotokról, illetve az autonómia kérdéséről. Alább az interjút két részben teljes terjedelemben közöljük.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/05/ollos-laszlo-a-szlovakiai-es-kisebbsegi-politikarol/

Szlovák–magyar rendhagyó történelemóra Füleken

Időpont: 2013. 10. 26.

Helyszín: Fülek

Résztvevő: Simon Attila

Dušan Trančík szlovák filmrendező Trianonról készített dokumentumfilmje kapcsán egy rendhagyó történelemóra keretén belül folytatott beszélgetést a témáról 2013. október 26-án a füleki gimnázium nagytermében a film rendezője, valamint Surján László a Charta XXI alapítója, Dušan Kováč a Szlovák Történelmi Társulat elnöke és Simon Attila a Fórum Kisebbségkutató Intézet Történeti Kutatások Részlegének igazgatója. A beszélgetés során, amely szép számú közönség előtt zajlott, nem csupán magáról a trianoni békeszerződésről volt szó, de arról is, hogyan dolgozta azt fel a magyar és a szlovák közvélemény.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/11/04/szlovak-magyar-rendhagyo-tortenelemora-fuleken/

Az EP-képviselőknél a négynyelvű kiadvány

Időpont: 2013. 10. 18.

Helyszín: Brüsszel

A brüsszeli EP képviselőkhöz juttattuk el a Fórum Kisebbségkutató Intézet négynyelvű kiadványát. A Hely nevei, a nyelv helyei c. könyv azon túl, hogy az első nagyobb lélegzetvételű francia nyelvű munka a szlovákiai magyarok anyanyelvi lehetőségeiről és azok hiányáról, egyben részletes és átfogó képet nyújt a kisebbségi nyelvi jogok terén tapasztalható százéves visszafejlődésről.

Könyvünk így elkerült az EP mintegy 30 kisebbségi képviselőjéhez, valamint a szlovák képviselőkhöz.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/10/18/az-ep-kepviseloknel-a-negynyelvu-kiadvany/

Megjelent Simon Attila könyve angolul

Időpont: 2013. 10. 08.

Helyszín: New York

A New York-i székhelyű Columbia University Press kiadó East European Monographs sorozatában kiadásra került a Fórum Kisebbségkutató Intézet Történeti Kutatások Részlege igazgatójának, Simon Attilának a The Hungarians of Slovakia in 1938 c. könyve.  A könyv a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában 2010- ben megjelent Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban c. monográfia angol nyelvű átdolgozott kiadása.

L. Juhász Ilona akadémiai kitüntetése

Időpont: 2013. 05. 08.

Helyszín: MTA, Budapest

Rendező: MTA

A Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűléséhez kapcsolódó Külső Tagok Fórumán Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjban részesült L. Juhász Ilona, a magyar néprajzkutatás nemzetközi mércével mérve is jelentős szlovákiai képviselője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának tudományos kutatója, a Magyar Néprajzi Társaság külföldi levelező tagja, az MTA köztestületének tagja. L. Juhász Ilona kutatói habitusára a holisztikus szemlélet jellemző. A néprajz hagyományosnak mondható módszereinek alkalmazása mellett szokatlan alapossággal és mélységben hasznosítja a korabeli sajtó szolgáltatta adatokat éppúgy, mint a mai médiákból nyerhető információkat.

Nélkülözhetetlen érdemei vannak a szlovákiai magyar néprajzi bibliográfiák, a temetők, a háborús emlékművek, az útmenti haláljelek, rítusok, jelek, szimbólumok, emlékhelyek, szobrok, kopjafák és más eddig nem feldolgozott témák területén.

A kitüntetést Pálinkás József, az MTA elnöke adta át.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/05/09/l-juhasz-ilona-akademiai-kituntetese/

Támogatók

 • Baráth Csaba, vállalkozó
 • Bethlen Gábor Alap, Budapest
 • Határon Átnyúló együttműködési program (CBC), Pozsony, Budapest
 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest
 • Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budapest
 • Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Pozsony
 • Pósa Lajos, vállalkozó
 • Varga Gábor, vállalkozó
 • Világi Oszkár, vállalkozó
 • Visegrádi Alap, Pozsony