Gramma Nyelvi Iroda

A szlovákiai magyar nyelvészek egy részét tömörítő Gramma Nyelvi Iroda fő rendeltetése, hogy szervezője és kivitelezője legyen a nyelvtudományi kutatásoknak Szlovákiában, a kutatási eredmények felhasználásával nyelvalakító és más jellegű szakértői tevékenységet folytasson, valamint nyelvi jellegű szolgáltatásokat nyújtson intézményeknek és magánszemélyeknek, megteremtve ezzel a kisebbségi nyelvtörvény által biztosított nyelvi jogok érvényesülésének nyelvi feltételeit. A Gramma Nyelvi Iroda a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat részeként részt vesz a magyarországi és a határon túli magyar nyelvészek közös, összehangolt kutatásaiban is.

A részleg tevékenységi területei

 • elméleti és empirikus nyelvészeti kutatások a következő szakterületeken: szociolingvisztika, dialektológia, kétnyelvűség, kontaktológia, fordításelmélet, nyelvoktatás, lexikográfia, nyelvalakítás;
 • nyelvi adatbázisok építése, bővítése, karbantartása: Termini magyar–magyar szótár; Termini problématár;
 • nyelvi szolgáltatások: nyelvi tanácsadás közületeknek és magánszemélyeknek, szakértői tevékenység (lektorálás, szaktanácsadás).

Fontosabb eddigi kutatási programok

 1. kétnyelvűség és kontaktológia (nyelvérintkezés; nyelvhasználat; a magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai; a kontaktológia elméleti kérdései)
 2. a kisebbségi magyar- és szlovákoktatás nyelvi vetületei
 3. nyelvi jogok (államnyelvtörvény; kisebbségi nyelvtörvény; a nyelvi jogok érvényesítésének nyelvi feltételei)
 4. dialektológia, nyelvföldrajz
 5. nyelvalakítás és nyelvi problémák (köznevek és helynevek standardizálása; a nyelvalakítás elméleti kérdései)
 6. fordításelmélet (a szlovákiai magyar szakfordítások; a fordítás elméleti kérdései)
 7. pszicholingvisztika (a magyar–szlovák kétnyelvűség nyelvlélektani vetületei)
 8. nyelvi ideológiák a magyar nyelvközösségben

Jelenleg is folyó kutatások

 1. Színtérvizsgálat (a magyar nyelv jelenléte a nyelvhasználat különféle színterein Dél-Szlovákiában)
 2. Új technológiák alkalmazása a csallóközi nyelvjárások tanulmányozásában
 3. A magyar mint anyanyelv, valamint a szlovák mint második nyelv oktatásának kérdései a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban
 4. Nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben (a „Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben” című Kárpát-medencei Termini-projekt részeként)
 5. Lexikográfiai és kontaktológiai kutatások (a közös Termini-kutatás részeként)
 6. A nyelvalakítás stilisztikai vonatkozásai
 7. A fordítás mint nyelvi probléma

Az egyes programok leírását és eredményeit lásd a Kutatások és programok adatbázisban.

A részleg munkatársai

Kutatások és programok

Hírek